Vi (tidligere Ole Hagen Arkitekter) var totalrådgiver på transformationen af Frederiks Hospital med det formål at transformere den fredede ejendom til kontorformål. Hospitalet blev opført af de to arkitekter Nicolai Eigtved og Laurids de Thurah i 1750’erne. Med en gennemgående restaurering og modernisering fra kælder til tag, er Frederiks Hospital et eksempel på, hvordan en flere hundrede år gammel bygning kan få nyt liv.

Det kongelige Frederiks Hospital var Danmarks første egentlige civile sygehus, oprettet af Frederik 5. Den klassiske rokokobygning ligger i indre København på Bredgade, der ved ejendommens opførsel var en ny bydel kaldt Frederiksstaden.

Transformationen af den fredede ejendom omfatter restaurering og modernisering fra kælder til tag med nye massive plankegulve og istandsættelse af vægge, lofter og træværk. Alle køkkener og toiletrum er ligeledes moderniseret. I forbindelse med restaureringen blev der tillige gennemført forundersøgelser og miljøsaneringer. 

I dag huser hovedbygningen Designmuseum Danmark, mens pavillonerne har haft forskellige ejere gennem tiden.

Bygherre

Karberghus A/S

Ydelser

Totalrådgivning, Byggeledelse

Areal

1.500 m2

Lokation

Hovedstaden, København K

”Bygningen var slidt af mange års offentligt brug og kunne virkelig trænge til en kærlig hånd. Vores bestræbelser gik derfor på at finde en investor, der kunne se mulighederne i bygningen og føre den tilbage til fordums glans.”

En bygning med historie

Hospitalet blev drevet som en selvejende institution med det formål at yde ubemidlede patienter fri kur og pleje. Fra 1752 blev overskuddet fra postvæsenet i Norge anvendt til sygehusets drift. En kongelig resolution i 1756 meddelte, at det norske postvæsens overskud i al evighed skulle gå til Frederiks Hospital. I 1910 blev hospitalet nedlagt ved oprettelsen af Rigshospitalet. Det var ved den anledning lige ved at blive revet ned men blev reddet og måtte rekonstrueres i flere omgange. Fra 1759-89 husede ejendommen Fødselsstiftelsen. På Struensees initiativ blev der sat en kasse foran kældervinduet, hvor mødre kunne lægge børn, der var født udenfor ægteskab.

I 1919 blev bygningerne skænket til Det danske Kunstindustrimuseum og ombygget efter tegning af Thorkild Henningsen.