Frederiksberg Hovedbibliotek har gennemgået en omfattende restaurering og renovering af den bevaringsværdige bygning med en målsætning om at genskabe det arkitektoniske værk fra 1935, tegnet af arkitekt H.C. Andresen – i en tidssvarende udgave. Den klassiske bygning danner nu ramme for et moderne bibliotek, 90 år efter det oprindelige bibliotek blev bygget.

Som totalrådgiver har H+ forestået renovering af vægge og gulve, en ombygning af forhallen, etablering af helt ny og indbydende lounge og nyindretning med plads til inspiration og studie- og læsesal. Renoveringen foregik, mens bygningen var i drift.

Opgaven bestod blandt andet i at finde tilbage til de oprindelige kvaliteter, samtidigt med at der blev skabt plads til de mange nye funktioner, som kendetegner et moderne, tidssvarende bibliotek. Det oprindelige bibliotek er bevaringsværdigt og fremstod originalt, dog med senere tilføjelser, der ikke var i overensstemmelse med bibliotekets overordnede arkitektoniske idé.

H+ har opdateret og nænsomt tilbageført bygningen, med respekt for dens historie og arkitektur, så det æstetiske og de mange fine detaljer er kommet frem igen.

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

2.100 m2

Team

Wissenberg

Lokation

Region Hovedstaden, Frederiksberg

”Byens smukke hovedbibliotek har fået en ny og moderne ramme, som skaber endnu bedre muligheder for at fastholde hovedbibliotekets position som et kulturelt fyrtårn og samlingssted for hele byen.”

Formand for Kultur- og fritidsudvalget, Lotte Kofoed

Baseret på solidt historisk
billedmateriale

Projektet i sin helhed sigtede efter at retablere et arkitektonisk sammenhængende bibliotek for publikumsområderne. Tilbageføringen var baseret på solidt historisk billedmateriale samt oprindelige tegninger og beskrivelser fra Frederiksberg Stadsarkiv.

Den samlede renovering fremstår opdateret, lys og imødekommende men med respektfor de bevaringsværdige kvaliteter.

Click Here

Åben og tilgængelig læsesal

I det åbne bibliotek har vi etableret en lounge, hvor borgerne kan møde bibliotekspersonalet. Ved reetablering af den oprindelige åbning mellem lounge og bibliotekets ene læsesal er biblioteket blevet åbent og tilgængeligt.

Plads til ro og fordybelse

I forlængelse af læsesalen har vi reetableret adgang til Frederiksbergværelset, der tidligere var stadsbibliotekarens kontor, med en ny dobbeltdør i egetræsfiner, svarende til øvrige originale finerdøre. Her finder man nu ro til fordybelse og en samling af sjældne danske bøger.

Kultur i alle aldre

Biblioteket lægger lokaler til forskellige kulturelle begivenheder til alle aldersgrupper. Både for børn og voksne vil de nye rammer give rig mulighed for at udfolde den kreative sans, hvad enten det handler om at vække læselysten, få hjælp til lektierne eller blot at lade sig inspirere af de flotte nye omgivelser.

Borgerservice er ligeledes en del af biblioteket. Her kan man få udstedt nyt pas og digital vejledning indenfor en lang række områder.

De lave finerede rum er med til at markere overgangene mellem de høje lyse opholdsrum. Gallerierne omkring udlånssalen gøres igen tilgængelige for publikum. Finerede glasdøre i hver ende giver visuel kontakt, overflader er blevet malet, og der etableres ny belysning i originale lysskakter.

Originale arkitektoniske udtryk

I knudepunktet mellem hall, udlånssal og adgang til gallerier og læsesale har vi etableret et nyt udlånsområde. Her tog vi afsæt i bibliotekets originale arkitektoniske udtryk ved at beklæde rummets vægge og loft med egetræsfiner og integrere udlånsskranker og reoler i rummet. Samme greb anvendte vi i mellemrummene mellem læsesale og udlånssal.
I forhallen er det oprindelige skakternede gulv genetableret