De gamle bygninger på Tuborgvej, der i dag huser Emdrup Campus tilhørende Aarhus Universitet, har stået delvis tomme i en længere årrække – og tiden har sat sit præg. Med en ambition om at øge mængden af studieboliger og føre bygningerne tilbage til deres oprindelige funktioner, har H+ forestået en større energi- og klimaskærmsrenovering, der efterkommer nutidige klima- og energikrav. 

Emdrup Campus består af fem større bygningskroppe, hvoraf H+ udfører renoveringsarbejder på tre af dem, herunder genetablering af nyt kollegium fordelt på to af bygningerne samt en omfattende energirenovering af det eksisterende bibliotek og hovedindgang.

Totalrenovering af kollegie

H+ stod for indvendigt nedrivnings- og saneringsprojekt forud for totalrenoveringen af kollegiet.

Kollegiet har gennemgået en totalrenovering af klimaskærm, herunder nyt tag, delvis ny tagkonstruktion og et nyt kvistprojekt, så bygningerne nu står klar til fremtidigt projekt og en bæredygtig campusplanlægning. Vi har haft fokus på energioptimering og vedligeholdelse af bygningerne i sine løsninger.

De to bygninger, som i fremtiden skal indeholde kollegieværelser, er renoveret og ført tilbage til deres oprindelige udtryk. Derudover har vi tilføjet et kvistprojekt i stil med den oprindelige bevaringsværdige arkitektur, hvilket øger antal værelser, når bygningerne skal føres tilbage til deres oprindelige brug som kollegium, der bidrager til, at Campus Emdrup igen bliver et sammenhængende campus

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Arkitektrådgivning løst under rammeaftale

Areal

5.000 m2

Team

Hofmann A/S

Lokation

Region Hovedstaden, Emdrup

Energirenovering med respekt for den oprindelige arkitektur

H+ har ført bygningerne tilbage til det oprindelige udtryk med stor respekt for de omkringliggende bygningens arkitektur og kulturhistorie.

Vi har blandt andet fjernet senere tilføjelser, der svækkede bygningens karakter, mens elementer med bærende kvaliteter er blevet styrket. På den måde har vi formået at sammenbinde bygningerne til en harmonisk helhed.

Med stor passion har vi sikret, at nye lag lever op til den skønhed, holdbarhed, brugbarhed og tilgængelighed, der ligger i bygningens overordnede struktur.

 

Attraktive studiemiljøer etableres bedst i sunde og velholdte bygninger. De nye rammer understøtter bedre betingelser for læring og sociale- og faglige fællesskaber og understreger, at disse bygninger er et velfungerende Campus med ét samlet og optimeret udtryk.

I drift under udførsel

Renoveringsarbejderne foregik sideløbende med driften af Emdrup Campus.

Det stillede krav til hensyntagen til brugerne og koordinering i forhold til begrænsningerne for perioder med larmende arbejder.

Hensyntagen til brugerne og koordinering hermed, var et fokuspunkt i opgaven og blev løst med fleksibilitet og god dialog.