Gennemgående renovering af Københavns Byret – Retssal 1 og Retssal 12

Går du en tur langs Nytorv, vil du blive mødt af Københavns Byret – Danmarks største byret.

H+ har som totalrådgiver for Domstolsstyrelsen forestået renovering og fagtilsyn af flere retssale i Københavns Byret, herunder to af bygningens fineste rum, Retssal 1 og Retssal 12.

Renovering i samme ånd

Retsal 1 blev oprindeligt opført til Magistratens mødesal, og er et af de få rum med en væsentlig arkitektonisk dekoration, bygningens øvrige rum er behandlet med den af tidens påkrævede sparsomlighed. Rummets betydning blev markeret med sin beliggenhed i bygningens hovedakse, lige bag ved forhallen. H+ har stået for renovering af alle overflader samt restaurering af eksisterende inventar.

Retssal 12 var oprindeligt udført til Politirettens rum, og er den største retssal i bygningen. C.F. Hansen oprindelige tanke for Retssal 12, var at give rummet en mere alvorlig karakter end Magistratens mødesal – og kan ses som et forstudie til Højesteretssalen på Christiansborg. Alle overflader i Retssal 12 er blevet renoveret, og der er udført akustisk dæmning i loftet med akustikpuds i rummets eksisterende loftkassetter.

Bygherre

Domstolsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning

Renovering

Areal

1.500 m²

Kulturarv sikret til fremtidige generationer

Bygningen blev oprindeligt tegnet af arkitekten C.F. Hansen i 1815, som også står også bag de to markante bygninger, Vor Frue Kirke og Christiansborg slotskirke. Den anerkendte arkitekt regnes for en af de væsentligste arkitekter i danmarkshistorien og har sat sit præg på en stor del af Københavns arkitektur.

Det er hans tanker for den i dag fredede bygning, at vi har søgt at realisere i renoveringen af Retssal 1 og 12.

Med en gennemgående renovering af rummenes flader og restaurering af eksisterende inventar, har vi sikret denne kulturarv mange år endnu.