H+ varetog arkitektrådgivning og rådgivning på landskab på verdens første specialindrettede bygning til behandling af hovedpine. Det nye Hovedpinecenter for Rigshospitalet er landets mest specialiserede behandlingssted til patienter med svær hovedpine med unikke løsninger for at tilgodese og hjælpe patienter i deres ophold på centeret og i deres behandling.

Det nye hovedpinecenter for Region Hovedstaden og Glostrup Hospital er opført med hovedformålet at skabe ydre og indre rammer for forskning, diagnosticering og patienter med hovedpine.
Bygningen er opdelt i tre fløje, der åbner bygningen ud mod parken, så naturen bliver trukket ind i bygningen og er med til at skabe et godt visuelt indeklima.

Brugerinddragelse

Indvendigt er overflader holdt “rene” og i ensartede farver for at skabe så få “forstyrrelser” som muligt for patienterne. Løsningerne til håndtering af de specielle krav blev bragt til bordet gennem omfattende brugerprocesser, der var med til at skabe grundlaget for byggeriet

Centret rummer derudover også et diagnosticerings-, forsknings- og kontorafsnit med støttefunktioner for de tilknyttede faggrupper og danner rammen for professorer, overlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ph.d.-studerende samt patienter, pårørende og driften.

Fotos af interiør Brahl Fotografi og interiør af JJI Akustik & Inventar AS

Bygherre

Region Hovedstaden

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

2.200 m2

Team

Sweco

Lokation

Glostrup

Ny hospitalsbygning med specialiserede hensyn

Bygningen er indrettet efter patientgruppens helt særlige behov, og er derfor uden kontraster i overflader eller “flimrende” mønstre og farver. Ligeledes er der gjort alt for at dæmpe høje og generende lyde, hvilket blev løst ved at have store felter af akustikregulering i form af træpanelvægge med en nano-perforering. Nano-perforering er et hulmønster med huller på 0,5 mm, som sikrer den helt rigtige lyddæmpning.

Hullerne er så små, at panelerne fremstår som en ensartet og rolig overflade, og som ikke umiddelbart kan ses af hensyn til patientgruppen.

Det nye center har årligt 9.000 patientbesøg og er verdens største, tværfaglige og højt specialiserede center for patienter med alvorlige hovedpinesygdomme.

Bæredygtige tiltag

Som overordnet princip blev der benyttet materialer ud fra krav om lang levetid og så vidt muligt vedligeholdelsesfrit materiale til døre og vinduespartier. De tekniske løsninger blev designet med henblik på at reducere energiforbruget til drift af den nye bygning.

Derudover er den originale kælderkonstruktion indarbejdet i det nye konstruktionsprincip ved at forstærke de eksisterende fundamenter, hvilket betyder, at en væsentlig del af de eksisterende bygningsdele blev genanvendt.

Materialitet

Centeret er opført som et tungt byggeri med facadevægge i lys beton mod nord og ydre øst – mens vestfacaderne som vender ind mod Glostrup Hospital i tekstur og overflader i højere grad matcher det eksisterende hospitalsbyggeri.
Betonfacaderne mod nord, øst og vest fremstår med en træforskallet overflade, der giver en reference til den park, som bygningen er placeret i. De lyse betonfacader er ligeledes udsmykket med et reliefmønster af glatte felter indstøbt i betonen, der sammen med den øvrige ru facade og vinduerne skaber en variation i facaderne.

I drift under udførsel

Det nye hovedpinecenter er opført tæt op ad det eksisterende Glostrup Hospital. Det var et krav, at arbejdet ikke måtte påvirke den daglige drift af hospitalet, og det var derfor nødvendigt at håndtere byggepladslogistik og sikkerhed af hensyn til den daglige drift på Glostrup Hospital med tilhørende hensyn til udrykningskøretøjer og hospitalets ansatte, patienter og øvrige brugere.