Helhedsplan for 401 boliger i Postparken på Amager

Postparken er en boligbebyggelse opført i slutning af 1940’erne. Bebyggelsen rummer i dag 401 boliger og er beliggende ved Kastrupvej.

Ved gennemførelse af en helhedsplan er det målet at opgradere og energirenovere bebyggelsen svarende til nutidig standard samt få tilført flere større boliger til børnefamilier.

I forbindelse med projektet er der foretaget procesrådgivning med hovedvægt på den beboerdemokratiske proces.

Helhedsplanen omfatter i hovedtræk:

 • Renoveringsboliger 285 boliger renoveres og moderniseres
 • Tilgængelige boliger Der etableres niveaufri adgang til 30 boliger
 • 2-etagers tagboliger Der etableres 86, 2-etages tagboliger ved inddragelse af overliggende tagrum
 • Alle boliger, som ombygges til 2-etages tagboliger eller tilgængelige boliger, får nyt toilet, bad og køkken
 • Øvrige boliger får renoveret toilet og bad, mens udskiftning af køkken vil bero på en konkret vurdering af det enkelte lejemål
 • Alle tage over nye tagboliger renoveres
 • Nordgavle efterisoleres og afsluttes med skalmur hvor der etableres tagboliger
 • Udskiftning af altaner og altandøre
 • Udskiftning af vinduer i boliger og trappeopgange
 • Opgradering af tekniske faciliteter, energirenovering
 • Opførelse af nyt fælleshus med solceller, 270 m2
 • Opgradering af grønne fællesarealer
Bygherre
Postfunktionærenes Andelsboligforening Afdeling 1
Ydelser
Helhedsplan
Bygningssyn
Areal
401 boliger

H+TNT har gennemført bygningssyn på hele bebyggelsen samt udarbejdet tilstandsrapport med tilhørende 10-årig budget for drift og vedligeholdelse.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.