H+ har udarbejdet et idéoplæg til helhedsplan for Kramnitze Havn. Med en udvidelse af Kramnitze Havn, til brug for sommer- og helårshusbåde, er det forslagets formål at underbygge områdets iboende kvaliteter med nye arkitektoniske indgreb, skabe en ny attraktion og bomulighed, der giver mere adgang for folk til at opleve områdets forskellige landskaber og de værdier, de er forenet i.

Kramnitze er en landsby og et tidligere fiskerleje, beliggende på sydvestkysten af Lolland i et smukt og varierende landskab, nær det 63 kilometer lange dige fra Hyllekrog til Albuen, hav, natur og Lollands udstrakte landbrugsjorde.

Området karakteriseres i dag af et netværk af sommerhus-, campingområder og naturoplevelser forbundet videre ud i regionen.

Fasedelt udvidelse af Kramnitze Havn

Idéoplægget til Kramnitze Havn er forsøgt udført som en subtil udvidelse, der kan skal være med til understøtte tilflytningen, og et voksende udlejningsmarked via attraktive helårs- og udlejningsboliger. Disse understreger kontekstens iboende kvaliteter og giver mulighed for at forbedrer tilgang til og oplevelsen af, områdets unikke natur.

Idéoplægget til helhedsplanen er udført med en række scenarier, der hver især skildrer muligheder og udfordringer via forskellige placeringer. Forslagene skal skabe grundlag for et kommende projekt, der følger terrænet med en så minimal indvirkning på det naturlige miljø/natur som muligt. Samtidig er det projektets formål at vise nye, unikke og fleksible muligheder, for helårsbeboelse og udlejningsvirksomhed i tæt forbindelse med hav og natur.

Bygherre

Bredgaard Boats A/S

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

5.250 m2

Lokation

Lolland, Kramnitze

Projektets ambition er at skabe robuste husbåde, udført maritime materialer og tilpasset vores nordiske klima, som både kan rumme korttidslejere, såvel fastboende – helt fra det unge par til den store familie.