Som totalrådgiver gennemfører H+ helhedsplaner for VIBOs Afdeling 142 – Bagergården under rammeaftale med den almene boligorganisation FA09. Det karismatiske boligbyggeri fra 1988 er utidssvarende og kræver et løft. Helhedsplanen for renovering omfatter udvendig såvel som indvendig renovering. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Helhedsplanen for renovering har til formål at skabe attraktive og tidssvarende rammer herunder totalrenovering badeværelser, som er både utidssvarende og nedslidte samt en energirenovering af den udvendige bygningsmasse.

Projekter, hvor Københavns Kommune er bygherre, er underlagt særlige miljøkrav. Miljøkravene varierer afhængigt af projekternes størrelse.

H+ skal sikre attraktive boliger i Afdeling 142 – Bagergården med udgangspunkt i beboernes behov og i overensstemmelse med Københavns Kommunes miljøkrav (læs mere)

H+ udfører lignende renoveringsarbejder på Afdeling 113 – Støberigården og Afdeling 175 – Rådmandsgade under rammeaftalen for FA09.

Energirenovering af bygningsmasse

Udover en indvendig totalrenovering af badeværelser, omfatter projektet energirenovering af den udvendige bygningsmasse; herunder udskiftning af alle døre og vinduer samt renovering af facader med respekt for Bagergårdens arkitektur, der er tidstypisk for 80’ernes almenbyggeri. H+ ved at undersøge muligheden for at etablere et solcelleanlæg.

Bygherre

VIBO

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

82 boliger

Team

Lyngkilde Rådgivende Ingeniører

Lokation

Hovedstaden, Nørrebro

Previous slide
Next slide

Optimering af gårdanlæg med fokus på tryghed

Renoveringen omfatter endvidere optimering af udearealer herunder bedre udnyttelse af kvadratmeter samt større sammenhæng mellem udearealer og boligafdelingens fælleslokaler. Fokus er at løfte gårdanlægget, så det øger tryghed og sociale sammenhænge mellem beboerne.

Beboerhåndtering og koordinering af genhusning

Dialog og kommunikation er vigtig for at tage hensyn til de mange beboere, der bor i lejemålene under renoveringsprojektet, der indeholder etapevis udførelse inklusiv genhusning.

H+ har forestået udarbejdelse af beboervejledning samt systematisk dialog med bygherren og beboerne om projektets udformning herunder orienteringsmøder.