Som totalrådgiver gennemfører H+ helhedsplaner for VIBOs Afdeling 175 – Rådmandsgade under rammeaftale med den almene boligorganisation FA09. Ejendommen på Nørrebro er opført i 1989 og rummer 39 ungdomsboliger tæt på det pulserende liv på Nørrebrogade. Helhedsplanen for renovering omfatter udvendig såvel som indvendig renovering. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Helhedsplanen for renovering har til formål at skabe attraktive og tidssvarende rammer herunder totalrenovering badeværelser, som er både utidssvarende og nedslidte samt en energirenovering af den udvendige bygningsmasse.

Projekter, hvor Københavns Kommune er bygherre, er underlagt særlige miljøkrav. Miljøkravene varierer afhængigt af projekternes størrelse.

Helhedsplanen for renovering har til formål at skabe attraktive og tidssvarende rammer. H+ skal sikre, at attraktive boliger i Afdeling 175 – Rådmandsgade med udgangspunkt i beboernes behov.

H+ udfører lignende renoveringsarbejder på Afdeling 113 – Støberigården og Afdeling 142 – Bagergården under rammeaftalen for FA09.

Energirenovering af bygningsmasse

Udover en indvendig totalrenovering af badeværelser, omfatter projektet energirenovering af den udvendige bygningsmasse; herunder udskiftning af alle døre og vinduer samt renovering af facader med respekt for Bagergårdens arkitektur, der er tidstypisk for 80’ernes almenbyggeri. H+ ved at undersøge muligheden for at etablere et solcelleanlæg.

Bygherre

VIBO

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

39 boliger

Team

Lyngkilde Rådgivende Ingeniører

Lokation

Hovedstaden, Nørrebro

Previous slide
Next slide

Optimering af gårdanlæg med fokus på tryghed

Renoveringen omfatter endvidere optimering af udearealer herunder bedre udnyttelse af kvadratmeter. Fokus er at løfte gårdanlægget, så det øger tryghed og sociale sammenhænge mellem beboerne.

Beboerhåndtering og koordinering af genhusning

Dialog og kommunikation er vigtig for at tage hensyn til de mange beboere, der bor i lejemålene under renoveringsprojektet, der indeholder etapevis udførelse inklusiv genhusning.

H+ har forestået udarbejdelse af beboervejledning samt systematisk dialog med bygherren og beboerne om projektets udformning herunder orienteringsmøder.