KU Science på Frederiksberg Campus anvendes til bioteknisk forskning og undervisning af flere Københavns Universitets institutter under KU Science. Det massive beton-etagebyggeri er også kendt som “Højhuset” er opført i 1968-70 og tegnet af Mogens Koch og Steen Eiler Rasmussen. H+ havde ansvaret for total- og arkitektrådgivning samt byggeledelse i forbindelse med renovering og ombygning af laboratorier m.m. Målet var at prioritere langsigtede løsninger og den generelle anvendelighed frem for mere kortsigtede moderniseringer. 

Renoveringen af KU Science sker på baggrund af en politisk aftale om at afsætte midler til et teknologisk løft af laboratoriebygninger, herunder laboratoriefaciliteterne på KU Science. Derudover betød en række interne omrokeringer for fakulteterne under Københavns Universitet, at visse funktioner fra KU Science blev udflyttet til nybyggeri. Herved kunne de tomme lokaler overgå til nye funktioner, hvor fleksible kvadratmeter havde høj prioritet. Hovedparten af laboratorierne blev ombygget til standard-laboratorier med henblik på at imødekomme forskelligartede behov. 

Disse standard-laboratorier er suppleret af en mindre andel af speciallaboratorier/core-faciliteter, der i højere grad henvender sig til  forskere på Københavns Universitet, andre universiteter og hospitaler samt eksterne samarbejdspartnere. Klassificerede laboratorier skal er godkendt til klassificeringen ”GMO1 + planter”

Gennemførelse af renoveringen var  byggelogistisk krævende, idet udførelsen skete  etapevis, mens bygningen er i drift.

Projektet er løst under rammeaftale for Bygningsstyrelsen, Delaftale 4 – Region Sjælland og Region Hovedstaden vedr. teknisk rådgivning og bistand som totalrådgivning vedrørende universitetsejendomme og –lokaler. 

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning, Arkitektrådgivning, Bygherrerådgivning, Byggeledelse

Areal

18.100 m2

Areal

Strunge Jensen

Lokation

Hovedstaden, København N

Previous slide
Next slide

Undervisningsbyggeriet på Frederiksberg Campus består af tre ens bygningskroppe, der ligger i forlængelse af hinanden. Bygningen er opført i gedigen jernbeton, og det er lige netop denne type bygningsværker, som nogen kalder for brutalisme – og med sine 7 etager har den store højhusbygning fået tilnavnet ”Højhuset”, da den adskiller sig fra den ellers lave bebyggelse, der kendetegner Frederiksberg Campus.