H+ har indrettet Egedal Rådhus og Sundhedscenter, der omfatter indretning af kommunens nyopførte bygning, herunder ca. 500 administrative arbejdspladser i åbne kontormiljøer, borgertorv, kantine, mødefaciliteter og byrådssal. H+ stod endvidere for en række brugerprocesser, der havde til formål at afdække brugernes behov og ønsker til deres nye arbejdsplads.

H+ varetog indretningen af Egedal Rådhus og Sundhedscenter i forbindelse med sammenflytningen fra spredte adresser i kommunen. Formålet med indretningen var at understøtte de mange funktioner, som blev samlet under ét tag. Med farver, materialer og inventar understøtter indretningen den hverdag, som udspiller sig i Egedal Rådhus og Sundhedscenter. 

Let at finde rundt

Gennem hele huset er der arbejdet med en gennemgående designlinje og en logik i indretningen, som følger borgernes og medarbejdernes behov.

I stueetagen er der indgang til sundhedscentret og rådhuset. Der er to indgange til Borgertorvet i rådhusdelens stueetage, hvor de fleste borgere har deres gang.

På borgertorvet er en fælles reception og modtagelse for jobcenter og borgerservice. Herfra koordineres behovet for selv- og medbetjening samt møder mellem borgere og sagsbehandlere. I sundhedscenteret findes reception og venteområde, mødelokaler, kontorarbejdspladser og adgang til træningslokaler.

I stueetagen finder man desuden rådhusets kantine og produktionskøkken. I midten af bygningen ligger “skrinet” der går op gennem hele huset. Skrinet rummer byrådssalen, en fleksibel mødesal, der kan deles i to med en stor foldevæg.

Bygherre

Egedal Kommune

Ydelser

Indretning

Areal

12.000 m2

Lokation

Nordsjælland, Egedal

Previous slide
Next slide

1. sal er indrettet med en ny bryllupssal og mødelokaler.

2. sal er indrettet med arbejdspladser til medarbejdere i Jobcentret og Borgerservice samt Center for Sundhed og Omsorg.

3. sal er indrettet til Center for Skole og Dagtilbud, Center for Social Service og Center for Plan, Kultur og Erhverv.

4. sal sidder borgmesteren, direktionen og sekretariater, administrativ service, centrene for Ejendom og Intern Service og Teknik og Miljø.

Previous slide
Next slide

Indretning med et strategisk afsæt

Indretningen tager afsæt i organisationens fælles mål, strategi og værdier i forbindelse med sammenflytningen fra spredte adresser i kommunen.

H+ har som forlæg for indretningen udviklet og gennemført en omfattende brugerproces.

Brugerprocessen havde til formål at afdække de forskellige behov og ønsker til inventar, indretning og placering i det nye hus, som medarbejderne i de forskellige centre og afdelinger besad. 

Egedal Rådhus og Sundhedscenter er blandt andet indrettet med dansk designinteriør fra møbelproducenten Magnus Olesen.