Som arkitektrådgiver under rammeaftale med Domstolsstyrelsen havde H+ ansvar for lejerrådgivning og indretning af ­retssale i den nye Østre Landsret i Københavns Nordhavn. Alle opgaver er løst i et tæt ­samarbejde med Domstolsstyrelsen og Østre Landsret.

Den nye markante, karakterfulde retsbygning er indrettet, så den fremstår lys og imødekommende ­samtidig med, at den overholder Domstolsstyrelsens krav til sikkerhed, zoneopdeling og indretning.

Østre Landsret blev udbudt i en OPP-konkurrence, og vi har været med i vurderingen af de indkomne konkurrenceforslag med fokus på, at byggeprogrammets krav er overholdt.

H+ har gennem hele projektforløbet deltaget i bygherrekundemøder med Bygningsstyrelsen som bygherre og A. Enggaard som OPP-leverandør. Vi har sammen med Domstolsstyrelsen og Østre Landsret stået for afklaring af, og indarbejdelse af tekniske og arkitektoniske krav i byggeprogrammet, samt efterfølgende godkendelse af de projekterede løsninger. H+ har haft ansvar for opfølgning og afklaringer i byggeperioden samt tilsyn ved montering og gennemgang ved færdiggørelse og aflevering af bygningen.

Bygherre

Domstolsstyrelsen

Ydelser

Arkitektrådgivning under totalrådgivning

Areal

19.000 m2

Lokation

Hovedstaden, Nordhavn

Previous slide
Next slide

Østre Landsret har gennem en længere periode haft et stort ønske om bedre og mere tidssvarende bygningsmæssige rammer. Landsrettens overvejelser var navnlig behovet for en mere funktionel bygning for såvel brugere som medarbejdere.

Indretning af 20 retssale

Indretning af bygningens 20 retssale er udført med Domstolsstyrelsens standardinventar, der er tilpasset de særlige krav landsretten har haft til bordstørrelser, placeringer og installationer i de enkelte retssale alt efter rummets størrelse og brug.

Vi har udarbejdet indledende skitser til afklaring af rummenes muligheder, indretningstegninger og beskrivelser til leverandøren af inventaret, kontrolleret bestillingslister og koordineret levering og montering.