Jernholtparken plejecenter – 55 nye plejeboliger med servicecenter

På Røsnæsvej i Kalundborg har vi etableret 55 nye plejeboliger i grønne omgivelser.

Bebyggelsens struktur bygger på tanker omkring sammenkoblingen mellem boligernes afgrænsede boenheder og centrets udadrettede funktioner.

Centerbygningen udgør plejecentrets hjerterum – og ligger i niveau med ankomstpladsen og Røsnæsvej.

En afinstitutionaliseret oplevelse

På skrænterne vest og syd for centerbygningen er boligerne placeret som to skræntbebyggelser. Skræntbebyggelserne er knyttet til centerbygningen med hver sin forbindelsesgang.

En del af skrænten er friholdt for bebyggelse og ligger som et grønt og beskyttet uderum mellem centerbygning og boligbebyggelse. Opdelingen af bebyggelsen i mindre afgrænsede enheder er med til at fjerne institutionspræget.

Bygherre

Kalundborg Kommune

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

5.500 m2

 

 

Bebyggelsen på de to skrænter underordner sig landskabets terrænformer med et minimum af terrænbearbejdning. Derved underordner bebyggelsens proportioner sig landskabet og den omkringliggende bebyggelse.

Bygningskroppene er forholdsvis smalle og er så vidt muligt placeret på landskabets eksisterende koter, så bekostelige og skæmmende jordarbejder minimeres.