H+TNT var arkitektrådgiver på etableringen af et nyt genoptræningscenter “Kildegården” i Søborg. Projektet omfatter 46 plejeboliger og genoptræningsfaciliteter. Kildegården genoptræningscenter er placeret i tilknytning til det eksisterende Omsorgscenter Kildegården.

Genoptræningscenter er formet som en karré og opført i tre etager og omfatter alle typer træningsfaciliteter, administrationslokaler og personalerum. Ud af de i alt 46 plejeboliger, fungerer 20 af dem som overnatningsværelser for genoptræningscenteret, mens de resterende 26 fungerer som midlertidige plejeboliger for omsorgscenteret.

Alle plejeboligerne orienterer sig mod et indre gårdrum,  der fungerer som et fælles opholdsareal for beboerne sammen med et grønt areal i den nordlige del af grunden. Herved sikres optimale dagslysforhold i plejeboligerne.

For at gøre plads til det nye genoptræningscenter, har man fjernet eksisterende etplans-plejeboliger. Herved udnytter man grundens plads maksimalt. 

Bygherre

Gladsaxe Kommune

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

4.000 m2

Lokation

Hovedstaden, Søborg