Kildevældskolen

H+ er blevet tilkoblet projektopfølgning og fagtilsyn på Kildevældsskolen på Østerbro, der nu er inde i byggeriets sidste fase.

Sammen med MOE varetager vi tilsyn på byggepladsen for at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet og entrepriseaftaler.

I forlængelse af dette udarbejder vi supplerende projektpræciseringer og står for arkitektrådgivning i etape 2 og 3.

Projektet omfatter en gennemgribende helhedsrenovering og modernisering af 13.500 m2, så bygningen lever op til folkeskolereformens pædagogiske krav. Faglokalerne totalrenoveres og ombygges, der etableres EAT-bod med lounge samt skolefritidsordning til 300 børn.

Fremover skal skolen rumme 4 spor fra 0.-9. klasse. Både som led i områdeløftet i Skt. Kjelds Kvarter og ambitionerne i den nye folkeskolereform bygges et helt nyt kulturcenter på 500 m2 til den bevaringsværdige hovedbygning.

Kulturcenteret skal både anvendes i forbindelse med undervisningen og være et ressourcecenter for det lokale kulturliv uden for skoletiden. Der vil være bibliotek, café, bevægelsessal, mødelokaler og værksteder.

Ydelser

Arkitektrådgivning


Bygherrer

Københavns Kommune, ByK


Areal

14.000 m2

Kildevældsskolen er i brug under hele udførelsesfasen.