Klostergården i Kolding – 92 nye almene familieboliger

92 nye almene familieboliger skyder op i Kolding midtby med udsigt til vand og Koldinghus.

Det nye Klostergården i Kolding består af varierede boligstørrelser for at favne beboernes individuelle behov for plads. Ud af de i alt 92 boliger, har vi etableret 16 boliger på 68 kvm, 14 boliger på 89 kvm og 14 boliger på ca. 105 kvm.

Bebyggelsen danner en karre med den eksisterende bebyggelse — og på på den østlige side af bebyggelsen skaber kommunen et grønt åndehul med plads til leg og ophold. Desuden er der etableret parkeringskælder i kælderplan.

Et levende facadeudtryk

Bebyggelsen i Klostergården danner en firkantet karré med et stort, grønt gårdrum i midten. Selve bebyggelsen består af et antal gavlhuse, som varierer i højde og udtryk og dermed er med til at give et levende facadeudtryk. Den nye bebyggelse er inspireret af den eksisterende bygningsmasse med sine murede facader i forskellige farvenuancer.

Optimale lysforhold

Inde i gårdrummet er facaderne i hvid beton for at forstærke lyset. For at sikre adgang til optimalt dagslysforhold har vi samtidig installeret vinduer i begge facader, nogle fra gulv til loft.

Adgangen til bebyggelsen foregår fra gaderne og den grønne plads, hvorfra man ankommer i det grønne gårdrum og herfra begiver sig via trappeopgange op i bebyggelsen. Det grønne gårdrum er tiltænkt plads til leg og ophold samt at styrke fællesskabet beboerne imellem.

Bygherre

Domea Kolding – Lunderskov

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

11.000 m2

Arkæologisk udgravning

Som navnet antyder, lå der tilbage i 1500-tallet et Kloster ved netop denne grund, som viste sig at gemme på middelalderbyens historie. Hele opgaven startede derfor med en arkæologisk udgravning.