H+ har som totalrådgiver for Domstolsstyrelsen forestået renovering og fagtilsyn af flere retssale i Københavns Byret, herunder to af de fineste rum, Retssal 1 og Retssal 12, i den fredede bygning. Begge retssale er blevet ført tilbage til deres oprindelige ånd med en gennemgående renovering af rummenes flader og restaurering af eksisterende inventar.

Bygningen blev oprindeligt tegnet af arkitekt C.F. Hansen i 1815, som står bag flere af Københavns markante byggerier. Den anerkendte arkitekt regnes for en af de væsentligste arkitekter i danmarkshistorien og har sat sit præg på en stor del af Københavns arkitektur. Det er hans tanker for den i dag fredede bygning, at vi har søgt at realisere i renoveringen af Retssal 1 og 12.

Bygherre

Domstolsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning  under rammeaftale

Areal

1.500 m2

Lokation

Hovedstaden, København K

H+ tildelt den 4-årig rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning i forbindelse med indretnings- og byggesager for Domstolsstyrelsen i Danmark, Grønland og Færøerne.

Renovering af Retsal 1

H+ har stået for renovering af alle overflader samt restaurering af eksisterende inventar i Retsal 1.

Retsal 1 blev oprindeligt opført til Magistratens mødesal, og er et af de få rum med en væsentlig arkitektonisk dekoration. Rummets betydning blev markeret med sin beliggenhed i bygningens hovedakse, lige bag ved forhallen. 

 

Renovering af Retssal 12

Alle overflader i Retssal 12 er blevet renoveret, og der er udført akustisk dæmning i loftet med akustikpuds i rummets eksisterende loftkassetter.

Retssal 12 var oprindeligt udført til Politirettens rum, og er den største retssal i bygningen. C.F. Hansen oprindelige tanke for Retssal 12, var at give rummet en mere alvorlig karakter end Magistratens mødesal – og kan ses som et forstudie til Højesteretssalen på Christiansborg.