KUA 2 – Indretning af 35.000 m2

H+ har i tæt samarbejde med Københavns Universitet udarbejdet program, projektforslag og EU-udbud til indkøb af møbler og diverse inventar til bygningskomplekset KUA2 på universitetets Søndre Campus på Amager.

Opgaven omfattede samtlige arbejder og ydelser under inventarleverancen, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af projektet.

Vi har arbejdet målrettet for at finde den mest optimale og fleksible indretning, der i samspil med det nye byggeri understøtter et nutidigt universitetsmiljø med varierende grader af projektarbejde og fordybelse.

Indretning af indvendige og udvendige universitetsmiljøer

KUA2 (Københavns Universitet Amager) er en central del af Københavns Universitets revitalisering af universitetets Søndre Campus. Bygningsafsnittet huser Det Humanistiske Fakultet og en lille del af Det Natur- og Biovidenskabelige Faktutet. Det nye byggeri stod færdig i 2013.

Studie- og forskningsmiljøet på KUA2 er bygget op om både individuelle studier og gruppearbejder med behov for fleksible rammer. Begge er imødekommet i inventar og møbelindretningen.

Program, projektforslag og EU-udbud på nyt inventar til KUA2 indeholder blandt andet inventar til:

 • Ophold på indvendigt universitetstorv
 • Caféområde på indvendigt universitetstorv
 • Undervisningslokaler
 • Grupperum 
 • Konferencelokaler, undervisningslokaler og mødelokaler
 • Konferencebrug, bl.a. mobile garderober
 • Studentercaféområde indvendig
 • Studentercaféområde udvendig
 • Miniauditorium og festsale inklusiv stole til opstillinger
 • Tagterrasser
 • Studieområder i fællesarealer ved læringsgade

Bygherre

Københavns Universitet

Ydelser

Indretning

Areal

35.000 m2

Mere end 11.000 studerende

Det Humanistiske Fakultet dækker som forsknings- og uddannelsesinstitution en bred vifte af de fag og uddannelser, der går under betegnelsen humanvidenskaberne.

Mennesket og den menneskelige dimension er omdrejningspunkt, og Fakultetet beskæftiger sig med forhold, der berører sprog, kommunikation, historie og kultur, kunst, æstetik, moderne medier og teknologier, udvikling og innovation, sam-eksistens, samfund og politik.

Det Humanistiske Fakultet huser over 11.000 studerende og ca. 1.100 ansatte og er det fakultet på Københavns Universitet med flest studerende.

RELATEREDE PROJEKTER