Vi (tidligere Ole Hagen Arkitekter) har restaureret og indrettet et nyt auditorium i Kuppelsalen i det fredede Erichsens Palæ på Laksegade 8 centralt på Kongens Nytorv. En stor oplyst glaskuppel udført i Art Nouveau-stil udgør hovedelementet i den monumentale arkitektur, der har givet Kuppelsalen sit tilnavn. Efter et skybrud i 2011 blev marmorgården under glaskuplen svært beskadiget. For at udbedre de omfattende skader er der udført skybrudssikring samt en omfattende tagrenovering.

I 1888 blev Erichsens Palæ købt af Kjøbenhavns Handelsbank, nuværende Danske Bank, og har været hovedsæde for banken lige siden. Palæet med facade ud mod Kongens Nytorv blev fredet i 1918.

Ole Hagen Arkitekter har gennem mange år været faste rådgivere for Danske Bank og ydet rådgivning ved en lang række af restaureringsopgaver indvendigt såvel som udvendigt; herunder Restaurering af Erichsens Palæ samt indretning af nyt auditorie i Kuppelsalen og tilstødende lokaler.

Bygherre

Danske Bank

Ydelser

Totalrådgivning, Byggeledelse, Indretning

Lokation

Hovedstaden, København K

Previous slide
Next slide

Et usædvanligt fornemt udsnit af bygningskunsten i Danmark omkring år 1800, som vi har været med til at sætte vores aftryk på.

Nyt auditorie i prominente rammer

Kuppelsalen var oprindeligt et bankekspeditionslokale, men er i dag et auditorie med tilhørerpladser opført i amfiteatralsk stil. Auditoriet har plads til ca. 125 tilhørere, og der er installeret et af Nordeuropas mest avancerede AV-anlæg.

I de tilstødende lokaler er indrettet pausearealer for tilhørerne med mulighed for bespisning af gæsterne.

Previous slide
Next slide

Restaurering af oprindeligt interiør

OHA ydede rådgivning ved ombygning af interiør i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Det unikke interiør er i stort omfang bevaret i sin oprindelige udsmykning og indretning.

Lokalerne er så tidstypiske, at de flere gange har dannet kulisse til film og tv-optagelser – senest DR’s dramadokumentar “Matadorerne” (læs mere).

Omfattende tagrenovering af Kuppelgården

Efter skybruddet i 2011 blev Kuppelgården under glaskuplen svært beskadiget, og der er nu udført skybrudssikring som “skjulte” skot i glaskuplen inspireret fra tilsvarende løsning i Venedig.

Den omfattende tagrenovering omfattede udskiftning af underkonstruktion og kobbertag. Forinden er der gennemført en omfattende miljøsanering af de tekniske installationer, der befinder sig på spidsloftet.

Skybrudssikringen og tagrenoveringen sikrer, at den storslåede arkitektur i Kuppelsalen består mange år endnu.

Den fredede gangbro over Laksegade er opført med facade i kunstsandsten (indfarvet cementmørtel) med støbte figurer og pudsede skorerede flader. Ved restaurering er figurerne afformet og nye støbt og opsat, da de oprindelige ikke stod til at redde.