Lederne – Ombygning og indretning

Hovedorganisationen for landets ledere holder til i et tidligere industrikompleks, som vi over en årrække etapevis ombygger til tidssvarende kontormiljø, konference- og undervisningsfaciliteter. Mange opgaver er gennemført, og nye er kommet til løbende.

Vi lægger i alle opgaver stor vægt på at sikre en arkitektonisk helhedsløsning og har i tæt samarbejde med Lederne arbejdet med et samlende udtryk ned til mindste detalje. De ændringer, vi foretager, bliver lavet med respekt for stedets ånd.

Nyt kompetencecenter og kursusfaciliteter

Vi har i 2016 ombygget eksisterende lokaler til et nyt kompetencecenter. Det eksisterende center benyttes til møder med og kurser for organisationens medlemmer. Med det nye kompetencecenter indfries bygherres ønske om at udvide de eksisterende faciliteter med et alternativ til de mere traditionelt indrettede kursusfaciliteter. Det nye center er et sted til kreativitet og nytænkning og skal fungere som et lokalt videns- og mødecenter.

Ombygningen omfatter nyindretning af stueetagen mod Laplandsgade, kælderetagen og den indskudte etage mod Prags Boulevard. Der er indrettet et åbent receptionsområde på den indskudte etage med loungeområde og kontor med tilhørende møderum. Herfra er der udsigt og adgang til stueplanet, som er indrettet med en række møderum, kreative rum, et spiseområde. Alle rum her kan ved hjælp af mobile glasvægge og akustikgardiner åbnes mere eller mindre op.

I stueplan og i kælderen mod Prags Boulevard er indrettet faste arbejdspladser i storrumskontorer med tilhørende møderum og toiletfaciliteter. Etagerne er forbundet af en intern trappe. Der er ligeledes indrettet kopi-, køkken og toiletfaciliteter i stuen og yderligere toiletfaciliteter i kælderplan.

Genbrug af materialer

Bygningen er en gammel industribygning. Derfor sigter vi efter at bevare så meget af de eksisterende rå betonvægge, betonlofter og murede vægge, så muligt. Gulvene bevares som rå betongulve.

Nye vægge udføres med et råt industrielt udtryk, mens enkelte bygningsdele vil blive udført med andre overflader, der både understreger og skaber en kontrast til den rå beton. Der etabeleres akustikregulering i opholds- og arbejdsområder, og belysning indarbejdes, så der skabes gode arbejdsforhold.

Bygherre

Lederne

Ydelser

Totalrådgivning

Indretning

Byggeledelse

Areal

11.000 m2

Luft under kantinen

På toppen af domicilet har vi indrettet organisationens kantine og produktionskøkken. Optimal udnyttelse af dagslys har haft en helt afgørende betydning for det endelige design, og resultatet er et let og gennemlyst rum. Herfra er der udgang til en tagterrasse, som bruges flittigt af medarbejdere og gæster. Opgaven er afsluttet.

Storrumskontor uden støj

Kontorerne er indrettet som en blanding af storrumkontorer og enkeltmandskontorer tilpasset afdelingernes arbejdsstruktur. Her er udført akustikregulering, som sikrer maximal støjdæmpning, en udfordring mange storrumskontorer står overfor.

Et af de arkitektoniske hovedgreb er indretning af et par af etagerne ved hjælp af skiver, der danner de indvendige rum. Skiverne er beklædt med birkefinér med indbygget belysning og akustiks re- gulering, så de fremstår som et designelement i rummet. Opgaven er afsluttet.

RELATEREDE PROJEKTER