Mærsk Bygningen – Byggeledelse

Mærsk Bygningen er en udbygning af Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Projektet er teknisk avanceret med en række state of the art-løsninger for laboratorier, auditorier og undervisningslokaler.

H+ varetager den samlede byggeledelse og commissioning, herunder projektgranskning, bistand ved udbud, kontrahering med fagentrepriserne, styring af tid og økonomi, koordinering med bygherrens projektledelse, brugergrupper, totalrådgiver og arbejdsmiljøkoordinator, entrepriser og universitetets driftsorganisation.

I alt opføres ca. 24.700 m² laboratorier, kontorer og fællesfunktioner og 18.000 m² auditorier, undervisningslokaler og teknik. En del af det eksisterende Panum rives ned under hensyn til den daglige drift.

Erfaring og nytænkning i byggeledelsen

Byggeledelsesteamet består af erfarne seniormedarbejdere og yngre medarbejdere med den nyeste tekniske viden. Vi har samlet erfaring fra arkitekt-, ingeniør- og entreprenørbranchen og favner byggeledelsesopgaven bredt. Teamet er fast til stede på byggepladsen i hele byggeperioden.

Forskning i 15 etager

C.F. Møller er totalrådgiver på opgaven og har tegnet Københavns Universitets nye 15 etagers høje forskertårn. Tårnet ligger ved siden af det eksisterende Panum med front mod Blegdamsvej og rummer med laboratorier, basebygninger med fællesfaciliteter, teknikkældre i tre niveauer og udendørs park- og stianlæg. Med byggeriet vokser Panum fra 105.000 til 140.000 kvadratmeter. Først blev der revet 7.700 kvadratmeter ned for at give plads til den nye bygning og en ny forplads ud mod Blegdamsvej.

Den nye bygning er 75 meter høj. Det er lidt højere end Rigshospitalets helikopterplatform, som ligger i 71 meters højde.

Del af en plan

Udbygningen består af fire lave bygninger – roteret svagt i forhold til hinanden i en stjerneformet komposition – der danner basen for tårnet på 15 etager. Bygning er formet som en trekant med rundede hjørner og afspejler retningen på de omkringliggende veje.

Materiale- og farvevalget matcher det eksisterende Panum. Sammen danner form og materialevalg en bygning, der går i dialog med omgivelserne – herunder det smalle kirketårn på Skt. Johannes Kirke og det eksisterende Panum.

Ydelser

Byggeledelse

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Areal

42.700 m2

Helhedsplan

Som en del af projektet er der lavet en helhedsplan, hvor bilparkeringen flytter væk fra gadeplan, cykelparkeringen udvides, og der kommer flere grønne områder og flere tværgående forbindelser, som åbner for ophold og passage – til fods eller på cykel – for naboer og borgere.

Derved skabes også bedre sammenhæng mellem bydelen og Panum-komplekset.

Team

Arkitekt: C.F. Møller

Ingeniør: Rambøll

Landskab: SLA