Frederiksberg Hovedbibliotek – Renovering og ombygning af bevaringsværdig bygning

Frederiksberg Hovedbibliotek er blevet moderniseret med en omfattende restaurering og renovering af den bevaringsværdige bygning.

Som totalrådgiver har H+ forestået renovering af vægge og gulve, en ombygning af forhallen, etablering af helt ny og indbydende lounge og nyindretning med plads til inspiration og studie- og læsesal. Renoveringen foregik, mens bygningen var i drift.

Den overordnede målsætning med renoveringen var at genskabe det arkitektoniske værk fra 1935, tegnet af arkitekt H.C. Andresen – i en tidssvarende udgave. Opgaven bestod blandt andet i at finde tilbage til de oprindelige kvaliteter, samtidigt med at der blev skabt plads til de mange nye funktioner, som kendetegner et moderne, tidssvarende bibliotek. Den klassiske bygning danner nu ramme for et moderne bibliotek, 90 år efter det oprindelige bibliotek blev bygget.

Tidssvarende rammer med respekt for de bevaringsværdige kvaliteter

Projektet i sin helhed sigtede efter at retablere et arkitektonisk sammenhængende bibliotek for publikumsområderne. Tilbageføringen var baseret på solidt historisk billedmateriale samt oprindelige tegninger og beskrivelser fra Frederiksberg Stadsarkiv. Den samlede renovering fremstår opdateret, lys og imødekommende men med respekt for de bevaringsværdige kvaliteter.

I det åbne bibliotek har vi etableret en lounge, hvor borgerne kan møde bibliotekspersonalet. Ved reetablering af den oprindelige åbning mellem lounge og bibliotekets ene læsesal er biblioteket blevet åbent og tilgængeligt.

I forlængelse af læsesalen har vi reetableret adgang til Frederiksbergværelset, der tidligere var stadsbibliotekarens kontor, med en ny dobbeltdør i egetræsfiner, svarende til øvrige originale finerdøre. Her finder man nu ro til fordybelse og en samling af sjældne danske bøger.

Originale arkitektoniske udtryk

I knudepunktet mellem hall, udlånssal og adgang til gallerier og læsesale har vi etableret et nyt udlånsområde. Her tog vi afsæt i bibliotekets originale arkitektoniske udtryk ved at beklæde rummets vægge og loft med egetræsfiner og integrere udlånsskranker og reoler i rummet. Samme greb anvendte vi i mellemrummene mellem læsesale og udlånssal. Biblioteket lægger lokaler til forskellige kulturelle begivenheder til alle aldersgrupper.

Både for børn og voksne vil de nye rammer give rig mulighed for at udfolde den kreative sans, hvad enten det handler om at vække læselysten, få hjælp til lektierne eller blot at lade sig inspirere af de flotte nye omgivelser. Borgerservice er ligeledes en del af biblioteket. Her kan man få udstedt nyt pas og digital vejledning indenfor en lang række områder. De lave finerede rum er med til at markere overgangene mellem de høje lyse opholdsrum. Gallerierne omkring udlånssalen gøres igen tilgængelige for publikum. Finerede glasdøre i hver ende giver visuel kontakt, overflader er blevet malet, og der etableres ny belysning i originale lysskakter. Det nye tiltag kræver en brandsektionering af loungen, og to brandskydeporte indbygges i nye vægge.

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Ydelser:

Totalrådgivning

Areal:

2.100 m2 + tilbygning

Det oprindelige bibliotek er bevaringsværdigt og fremstod originalt, dog med senere tilføjelser, der ikke var i overensstemmelse med bibliotekets overordnede arkitektoniske idé. H+ har opdateret og nænsomt tilbageført bygningen, med respekt for dens historie og arkitektur, så det æstetiske og de mange fine detaljer er kommet frem igen.

I drift under udførelse

Biblioteket var åbent og i drift under hele udførelsen, hvilket har krævet stor planlægning samt positiv tilgang fra alle aktører. Dog blev publikumsområder nedlukket etapevis, i tæt koordination med de udførende, rådgiver og medarbejdere, så det skabte så få gener som muligt for alle parter.