Niels Bohr Institutet er arnested for kvantefysikken og globalt anerkendt for forskning af højeste kvalitet. H+ har udført en omfattende facaderenovering af det bevaringsværdige bygningskompleks fra 1921. Efter 100 år i hjertet af København havde tiden sat sine spor i store dele af facaden og de bærende betonkonstruktioner. De historiske bygninger er blevet renoveret med fokus på æstetik, bygningsbevaring og et stort brugerhensyn.

Niels Bohr Institutet står med flotte kalkpudsfacader; ens i udtrykket men med meget store variationer i patineringen.
Der blev lavet et utal af indfarvningsprøver i stræben efter at ramme de enkelte facaders unikke nuancer. Nogle facader var så medtaget, at de blev fuldt ompudset og står i dag med et facadeudtryk som ved opførelsen.

Hvor kalkpudsfacaderne handlede om håndværkstraditioner og æstetik, handlede den anden del af vedligeholdelsesprojektet om noget så uforeneligt som betonrenovering i følsomme laboratorier.

Bygherre

Københavns Universet, Campus Service (CAS)

Ydelser

Totalrådgivning under rammeaftale

Areal

13 bygninger r á 1-4 etager

Lokation

Region Hovedstaden, Østerbro

Previous slide
Next slide

Niels Bohr Institutet (som staves med ét t), er udnævnt som Historisk Sted af European Physical Society. Det var her, Professor Niels Bohr formåede at skabe rammerne for det forskningsbaserede uddannelsesmiljø, som stedet i dag er kendt for.

Bygherrerådgivning med omtanke

Med bistand fra betonspecialister fra Sweco Architects, forestod H+ bygherrerådgivning med kortlægning af skadesomfang, konsekvensanalyser og udbedringskortlægning. Der blev udtaget boreprøver for dæklagsmålinger og karbonatiseringsbestemmelser. Endvidere blev der konstateret omfattende chloridangreb med deraf følgende armeringskorrosion forårsaget af vejsaltning i bygningerne, der til dels ligger under terræn.

Renovering af bygning i drift

Projektet var udførelsesmæssigt kompliceret, da betonrenoveringen skulle ske hen over et igangværende følsomt forsøgsområde. Når man skal udbedre betonskader i laboratorier for kvanteoptik, gælder det om præcis planlægning.

Der var skader, som kunne udbedres ved injektion. Andre steder var arbejdet anderledes kompliceret, da betonrenovering flere steder skulle ske hen over rystefri forsøgsopstillinger med hundredvis af små optiker og prismer til igangværende flerårige forsøg.

Her blev der opbygget stilladser henover med undertrykstelte på. Ingen støv fra nedbrydningen af betonen måtte slippe ud. Al korroderet armering blev blotlagt, afrenset og primet, før forskalling blev monteret, og ny beton blev støbt.