Ny daginstitution – Fuglekær i Glostrup

Med Fuglekær i Glostrup har H+TNT skabt en daginstitution, der tilbyder en fleksibel og funktionel ramme til børn og personale.

Det rummelige forløb er uformelt, afvekslende og oplevelsesrigt – og gør institutionen tilgængelig i alle henseender for børn, forældre og personale.

Daginstitutionen har en kapacitet med plads til ca. 120 børn i alderen 0-6 år fordelt i vuggestue og børnehaveafdeling.

Materialer

Bygningens tre volumener består af en kombination af puds og lodret træbeklædning på facaderne. På facaderne ud mod legepladsen, hvor børn og personale opholder sig meget, har vi valgt at tilføre facaden en større grad af stoflighed og beklædt disse med superwood. Det giver et spil i facaden og gør børnehuse og grupperum synlige. Øvrige facader fremstår i hvidmalet puds.

Bygherre

Glostrup Kommune

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

1.200 m2

Stimulerende landskab

H+TNT har forestået udførelse af landskabet, der skaber gode rammer for udendørs leg og læring.

Legepladsen er opdelt i tre store områder: vuggestuens område i den nordlige ende af udearealerne, børnehavens område i den sydlige ende og specialgruppens område i midten.

Legepladsen er organiseret omkring Slangen, der både fungerer som legeredskab, siddemøbel og højbed. De forskellige beplantninger skaber hulekrat, insekthave, køkkenhaver, som giver en stor variation af dufte, udseende og farver gennem alle årstiderne.