Ny daginstitution i Farum Nordby

Det nye børnehus ved den tidligere Farum Kaserne, ligger på en 16.500 m² stor naturgrund med adgang fra Regimentsvej, omgivet af ”tæt lav” boligbebyggelse i 1 og 2 etager.

Den nye institution i Farum Nordby er en integreret børneinstitution, som rummer  både vuggestue og børnehave til i alt 80 børn. Børnehuset kan desuden tage imod op til 35 skolebørn hver morgen, inden de hentes af skolebussen.

Bygningen opføres i én etage og udgør 760 m² brutto, hvoromkring der etableres en stor legeplads på 3000 m².

Et samlende midte

Hoveddisponeringen af byggeriet tager udgangspunkt i skitseprojektet idé med tre store ”sten”, der bindes sammen af et midterrum. Man ankommer til den nye institution fra Regimentsvej via den nyanlagte tilkørselsvej.

Fra hovedindgangen kommer man ind i midterrummet med garderober og køkken-alrum. Køkken-alrummet bliver det fælles samlingssted, der sammen med det multifunktionelle rum kan danne ramme for mange forskellige aktiviteter.

Bygherre

Furesø Kommune

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

760 m2

Multifunktionelle udearealer

Institutionens friarealer vil overordnet tilbyde både børn og voksne forskelligartede og udfordrende muligheder for udeliv. Der vil være motoriske udfordringer, der tilgodeser børn i alle aldre.