H+TNT var arkitektrådgiver på opførelsen af 14 nye, almene familieboliger på linje med et eksisterende boligkompleks og med De Døves Kirke som nabo. Den teglstensbeklædte boligbebyggelse i seks etager grænser op til én af Københavns mest befærdede gader, Åboulevarden.

For at skærme mod trafikstøj er projektet udført med store krav til støjreduktion. Mod Ågade og De Døves Kirke er der installeret vinduer med dobbeltglas, der reducerer støjen fra gaden, også når vinduerne er åbne.

Boligbebyggelsen arkitektur

Side om side med det eksisterende boligkompleks, indgår den nye boligbebyggelse i synergi med sine omgivelser både i form og materialer.

Ydermuren er beklædt med tegl i en rødbrun farve, der taler sammen med de murstensbeklædte facader, der omgiver den nye boligbebyggelse. Mod gården er facaden beklædt med mørke fibercementplader, mens der på svalegangene er opsæt trælameller, der skærmer for indkig fra og til naboer.

Bygherre

Region Hovedstaden

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

1.236 m2

Team

Thormann Danmark

Lokation

Region Hovedstaden, Frederiksberg

“Det er godt nok alment boligbyggeri, men resultatet er alt andet end almindeligt.”

Politikken

Solceller og optimalt dagslys

Taget mod gaden er udført i teglsten – mens taget væk fra gaden er udført med sort eternitskiffer med indbyggede solceller.

For at sikre optimalt dagslys i boligerne med skråvægge, er der monteret ovenlys i den skrå væg. Dette giver gennemlyste boliger.

Boligtyper

Boligerne varierer i størrelse for at imødekomme beboernes forskellige behov for plads. Den største lejlighed på 125 m2 ligger på øverste etage og går helt til kip, mens skråloftet giver karakter til de mindre lejligheder på 70 m2.

Tilgængelighed

Der er etableret niveaufri adgang til bygningen fra gården og fra Ågade samt elevator fra gadeplan til alle etager. Fra gården er der adgang via trappe og handicaplift til niveau med elevator.