Nyt erhvervsdomicil for Dansk Sygeplejeråd

Kvæsthuset fra 1686 blev bygget på initiativ fra Christian den 4., og var i sin tid tiltænkt hospital for søens folk.

Under samme navn huser Kvæsthuset i dag et tidssvarende kontordomicil for en række organisationer heriblandt Dansk Sygeplejeråd. DSR overtog bygningskomplekset i 2002.

Som en del af totalrådgivning har H+TNT forestået indretning, ombygning og tilbygning til Kvæsthuset.

Udadtil mod Kvæsthusgade og Sankt Annæ Plads er de bevaringsværdige facader istandsat og et nyt hovedindgangsparti indpasset. Indadtil har H+TNT– med respekt for husets sjæl – forestået de ændringer og ombygninger, der fremover giver fleksibilitet i husets indretning og anvendelse som erhvervsdomicil.

Bygherre

Dansk Sygeplejeråd

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

15.000 m2

Tidssvarende kontorfaciliteter

For at skabe tidssvarende rammer har H+TNT etableret sammenhængende forløb af åbne og gennemlyste kontorområder, der sikrer optimale dagslysforhold.

Dette er alt sammen udført med respekt for husets konstruktioner, bevaringsværdige rum, indretning og finurligheder.