Nyt Hospital Herlev omfatter flere spor af ny,- om- og tilbygninger, hvor funktioner samles i moderniserede rammer, der skal højne hospitalsmiljøerne og sikre de bedst mulige vilkår for behandling, uddannelse og forskning. H+ varetog rådgivning og byggeledelse på arkitekt- og ingeniørfaglige discipliner for Region Hovedstaden.

Nybyggeriet tæller det nye Kvinde-Barn-Center, “Basen” samt en ny hovedindgang, der forbinder de nye bygninger med det eksisterende Herlev Hospital.

300 nye enestuer

De nye, cirkelrunde bygninger huser sengestuer, mens de nederste etager (kendt som Basen) primært huser akutrelaterede funktioner som fælles akutmodtagelse med observationsafsnit og akut operationsafsnit, gastroenhed, sengeafdeling for hjerte-, intensiv-, børne- og neonatalafdeling samt barsels- og fødegang.

Helende arkitektur

I de nye afsnit er der fokus på hele familiens behov samtidig med, at de enkelte afsnit er tilpasset de højt specialiserede og komplicerede funktioner, som operative rum skal varetage. De nyanlagte haver og grønne områder skal bidrage til en helende og sanselig oplevelse.

Bygherre

Region Hovedstaden

Ydelser

Byggeledelse

Areal

7.500 m2

Team

Henning Larsen Architects, Friis & Molkte, Orbicon, Norconsult, NNE Pharmaplan, Brunsgaard & Laursen og SLA

Lokation

Hovedstaden, Herlev

Søndag 9.15 meldte den første nyfødte sin ankomst på åbningsdagen for det nye Kvinde-Barn-Center og Akuthus på Herlev Hospital

Ud- og ombygning af servicebygning

For at binde den eksisterende bygningsmase sammen med det Nye Herlev Hospital, skulle en lang række servicefunktioner udvides og opdateres. Kontor- og personalefaciliteter blev opført for at udvide kapaciteten og tilpasse funktionerne de nye forhold.

I drift under udførsel

For at tage størst muligt hensyn var der løbende koordinering med hospitalsdriften og brugerne.

Regional sterilcentral

Region Hovedstaden valgte at samle rengøring og sterilisering af instrumenter i to regionale Sterilcentraler, hvoraf den ene blev etableret på Nyt Herlev Hospital i forlængelse af den igangværende udbygning af hospitalets servicebygning.

terilcentralen indeholder varemodtagelse, centralkøleanlæg, transformerstationer, autoklave- og pakkerum, højlager og grovlager, vaske- og pakkeområde og tekniketage.

Nomineret til Årets sundhedsbyggeri 2022

“Positivt med den store forståelse for børn og deres
familie – og deres møde med hospitalsverdenen.”