Nyt Herlev Hospital

Nyt Hospital Herlev samler funktioner og specialer i moderniserede rammer, der skal højne hospitalsmiljøerne og sikre de bedst mulige vilkår for behandling, uddannelse og forskning. Projektet omfatter flere spor af ny,- om- og tilbygninger med hver sit totalrådgiverhold.

H+ varetager byggeledelsen af de arkitektfaglige discipliner på spor A, den samlede byggeledelse på spor B og byggeledelsen af råhus, lukning og komplettering på den nye sterilcentral, spor C.

Ydelserne leveres i underrådgivning til vores samarbejdspartner Sweco, der er kontraktholder på opgaven.

Projektgranskning af hovedprojekt

Byggeledelsen varetager projektgranskning af det samlede hovedprojekt, senest på teknik- og servicebygningen, som ombygges for ca. 350 mio. DKK og udbydes i storentrepriser. Projektgennemgangen skal bl.a. sikre sammenhæng i udbudsmaterialet, grænseflader og bygbarhed. For at sikre kvaliteten og funktionaliteten arbejder byggeledelsen målrettet med at involvere og koordinere med brugerne.

Projekterne gennemføres sideløbende med et hospital i drift, og byggeledelsen har derfor meget stort fokus på sikre adgangsveje, ambulancekørsel og generel sygehusdrift.

Nybyggeri spor A

Projektet omfatter etablering af to nye cirkelrunde bygninger syd for det eksisterende hospital til de primære akutrelaterede funktioner. Bygningen rummer et nybygget fritliggende kvinde-barn-center, ny fælles akutmodtagelse med et observationsafsnit, akut operationsafsnit, intensiv afdeling, fødeafsnit, en neonatalafdeling, sengeafdelinger for hjerteafdeling, barsels- og fødegang, en børneafdeling og en gastroenhed på tilsammen 56.000 m2.

Der etableres en ny hovedindgang, som binder det nye byggeri sammen med det eksisterende hospital, eksisterende servicebygninger på 8.000 m2 om- og tilbygges.

Arbejdet er opdelt i ca. 20 fagentrepriser og et antal bygherreleverancer.

Bygherre

Region Hovedstaden

Ydelser

Byggeledelse

Areal

75.000 m2

Ud- og ombygning af servicebygning

Den nuværende Servicebygning med støttefunktioner til hospitalsdriften, herunder teknisk afdeling, centralkøkken, sterilcentral, medioteknisk værksted, sengevask og logistikcentral, udbygges med 6.200 m2. I den eksisterende bygning ombygges 2.500 m2. Arbejdet er opdelt i 3 storentrepriser.

Regional sterilcentral

Region Hovedstaden samler rengøring og sterilisering af instrumenter i to regionale Sterilcentraler. Sterilcentralen på Herlev Hospital etableres i forlængelse af den igangværende udbygning af hospitalets servicebygning. Udbydes i stor- og specialentrepriser.

Team

Byggeriet af spor A er tegnet af Henning Larsen Architects i team med Friis & Molkte, Orbicon, Norconsult, NNE Pharmaplan, Brunsgaard & Laursen og SLA.