H+TNT har som totalrådgiver forestået idéudvikling, projektering og byggeledelse af Kompans nye hovedkvarter. Det nye erhvervsdomicil er opført i Odense, i erhvervsområdet Tietgenbyen og rummer funktioner som lager-, værksteds-, køkken- og kantinefaciliteter samt kontor og møderum. Alt sammen faciliteter, der understøtter Kompans kernefunktioner.

Bygningen er opført som en længebygning i to etager, der vinkles på midten. Vinklens ene side ligger parallelt med motorvej E20 og danner en fremtrædende og synlig facade – mens den anden side trækker sig op mod Fredsskoven og sikrer et friareal med god solorientering og mulighed for udeophold.

Lager- og værkstedsdelen er placeret i bygningens østlige ende, hvor der er de bedste tilkørselsforhold for transport af komponenter til værkstedsarbejdet. I bygningens vestlige ende ligger køkken, mødeafdeling og kantine med udsigt til skoven. Kantinen har adgang til en opholdsterrasse op ad skoven, tilbagetrukket fra motorvejen.

Facader og gavle består af specialudviklede, bærende betonfacadeelementer, der er pudset med en indfarvet puds.

Bygherre

Kompan Danmark A/S

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

3.400 m2

Lokation

Odense, Tietgenbyen

Facaderne har et ekspressivt udtryk inspireret af Kompans logo ”Homo Ludens”, som i en stiliseret udgave bevæger sig ned af facaden i en dansende bevægelse.