Nyt plejecenter på Byageren – 72 plejeboliger og servicecenter

Boligbebyggelsen ved Byageren er udført med H+TNT som teknisk bygherrerådgiver.

Byageren er et nybyggeri opført i to etager med  72 almene plejeboliger og servicecenter fordelt i overskuelige boenheder.

Det nye plejecenter er opført som et almindeligt boligbyggeri med tilhørende have. Nogle boliger er opført med altan.

Bofællesskab

Seks selvstændige boenheder danner rammen for det nye plejecenter – og de 72 nye plejeboliger er fordelt ud på herpå.  Hvert hus har en fælles spise- og dagligstue samt fælles køkken, hvor beboerne har mulighed for at vælge bofællesskabet til. Omvendt har beboerne også mulighed for at trække sig tilbage i de selvstændige boliger.

Alle boenheder er forbundet af en forbindelsesgang, der gør det muligt at gå fra den ene enhed til den anden. Alle interne gangforbindelser er opvarmede og overdækkede.

Bygherre

Rudersdal Kommune

Ydelser

Bygherrerådgivning

Areal
6.600  m

En afinstitutionaliseret oplevelse

For at imødekomme brugernes ønsker og behov, har de været involveret gennem hele forløbet. For eksempel var der et ønske om, at plejeboligerne skulle fremstå som et boligbyggeri frem for en institution. Derfor er boligerne det første, man møder – mens administration og fælleshus er trukket mere tilbage.