Som totalrådgiver har H+ etableret et nyt uddannelsescenter på Vestegenen med innovative og fleksible læringsmiljøer. Det nye uddannelsescenter, Vestegnen HF & VUC, skaber optimale rammer for voksenuddannelserne på Vestegnen. Bygningen fungerer som en markør for området og er et vigtigt led i Rødovre Kommunes plan for at etablere et nyt, attraktivt og dynamisk bycentrum.

H+ har som totalrådgivere udarbejdet projektforslag, myndigheds-, hoved- og udbudsprojekt samt varetaget byggeledelse og projektopfølgning. Herudover varetog vi brugerproces i forbindelse med indretning og valg af møbler, special design og visuel design samt bygningsintegreret kunst. 

Skolen på Vestegnen er et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet med et innovativt og oplevelsesrigt undervisningsmiljø. Det unikke byggeri markerer sig i området uden at overdøve omgivelserne. Bygningen er opført som lavenergibyggeri efter kommunens målsætning om en bæredygtig udvikling, hvorfor der er taget særlige hensyn til bygningens placering i forhold til at få mest muligt ud af solens energi.

Bygningen er fuldt tilgængelig for alle via elevatorer.

Bygherre

Vestegenen HF & VUC

Ydelser

Totalrådgivning, Indretning, Byggeledelse

Areal

2.800 m2

Lokation

Rødovre

Et varmt og åbent hus

På den kubiske bygningskrop har vi arbejdet med et enkelt facadeudtryk i form af aluminiumslameller i varierede farver, størrelser og dybder med bagvedliggende lukkede, farvede facadefelter og transparente glaspartier.

Dybdeeffekten levendegør facaden alt efter, hvordan man bevæger sig langs bygningen, og hvordan sollyset falder. Bygningen vil med sine åbne facader give dybe indkig til livet inde i bygningen og skabe sammenhæng med byens liv udenfor.

Inde i bygningen har vi
arbejdet videre med lamellerne, her i form af trælister. Partielt har vi yderligere bearbejdet lamellerne i et bygningsintegreret kunstprojekt, i parametrisk formede områder inspireret af træers bark.

Attraktive læringsmiljøer med fleksibel indretning

Arkitektur og indretning gode forudsætninger for fleksible undervisningsformer og forskelligartede studieområder på tværs af etagerne.

Bygningen er uden gange og har transparente klasserum, der er suppleret med studieområder på hver etage, hvor der både er plads til at fordybe sig alene eller i grupper. Der er adgang til digitalundervisning overalt i huset.

Den fleksible indretning sikrer frie undervisningsformer, der understøtter lærernes valg af undervisningsstil og en effektiv arealudnyttelse.

Særligt udvalgt inventar gør det let at transformere undervisningslokalerne, så skolen er et attraktivt sted at være – også uden for de skemalagte timer.

På skolens tag er der indrettet tagterrasse med højbede samt siddepladser langs facaden og omkring bygningens ovenlys. Terrassen er inddelt i mindre områder til udeundervisning og gruppearbejde.