H+TNT var arkitektrådgiver på etableringen af et nyt plejecenter for Frederiksberg Kommune og OK-Fonden. Projektet omfatter 60 plejeboliger samt en række servicefunktioner som administration, forsamlingslokaler, spa & wellness samt frisør og fysioterapi.

Det nye plejecenter er opført i 8 etager med parkeringskælder – og ligger mellem banelegemet, Roskildevej og den tilstødende boligbebyggelse.

Boligerne må af lydhensyn ikke vende ud mod banen. Derfor er boligerne disponeret i den østlige del af plejecentret, så de vender ud mod Borgmester Fichers Vej. For at udnytte dagslyset er alle boligerne udstyret med to franske altaner mod hhv. sove- og opholdsrum.

Servicearealer og fællesrum ligger samlet i to bygningsvolumener i den vestlige del af plejecentret, dels for at trække dagslys ind og dels for at få mest ud af udearealerne. 

I stueetagen ligger de udadvendte funktioner som samlingssal, administration og forsamlingssal – mens 1. til 6. sal rummer tre boligafdelingen à 20 boliger med tilknyttede fælles opholdsrum og servicefunktioner.

Taghuset rummer fællesfunktioner som spa & wellness, frisør og fysioterapi.

Bygherre

Frederiksberg Kommune, OK-Fonden

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

7.100 m2

Lokation

Hovedstaden, Frederiksberg

Previous slide
Next slide

På tagterrasse og fællesaltaner er værnene udført i hærdet glas. Glaskunstneren Ruth Campau har udarbejdet farveprojektet, hvor glasværnene farvesættes i en palet af grøn, lilla og gul.

Plejecentrets arkitektur

Plejecentret er opført i beton. Vi har arbejdet med underinddelinger af facaden, som vil gøre det lettere at lokalisere den enkelte bolig og som bryder den store flade.

Stueetagen er beklædt med mørk tegl, mens taghus, pergola og gavlenes sekundære trapper udgør et arkitektonisk element med mørke facadebeklædninger og konstruktioner.

Forskelligartede nicher

Gangarealerne er udformet så varieret og oplevelsesrigt som muligt med dekorerede nicher i forskellige temaer.

Der er opholdssteder med siddepladser samt nicher med arbejdspult og informationsskærm, hvor pårørende kan orientere sig om dagligdagen og beboerne kan booke sig ind til arrangementer.

Nichen mod syd indrettes som oplevelsessted for demente med indbyggede højttalere, hvor personalet kan indsætte lydbånd.