OK-Huset Lotte på Frederiksberg Nyt plejecenter

Bygningen er opført som et 8 etagers byggeri med parkeringskælder. Plejecenterets byggegrund er placeret mellem banelegemet, Roskildevej og den tilstødende boligbebyggelse.

Boligerne må af lydhensyn ikke vende ud mod banen, så de ligger alle mod øst og Borgmester Fichers Vej, mens servicearealer og fællesrum ligger samlet i 2 bygningsvolumener mod vest, dels for at trække dagslys ind på gangen og dels for at kunne arbejde mere kvalificeret med udearealerne. Der er p-kælder under hele bygningen.

I stueetagen findes de udadvendte funktioner som samlingssal, reception og festlokaler. 1. til 6. sal indeholder 3 boligafdelinger à 20 boliger med tilknyttet fælles opholdsrum og servicefunktioner. Taghuset indeholder fællesfunktioner som spa & wellness, frisør og fysioterapi.

Huset er opført i beton og med sto facade system. Vi har arbejdet med underinddelinger af facaden, som vil gøre det lettere at lokalisere den enkelte bolig og som bryder den store flade. Boligerne har hver 2 franske altaner mod hhv. sove- og opholdsrum. Stueetagen er beklædt med mørk tegl. Taghus og pergola og gavlenes sekundære trapper er et arkitektonisk sammenbindende element i kraft af mørke facadebeklædninger og konstruktioner.
På tagterrasse og fællesaltaner udføres værnene i hærdet glas. Glaskunstneren Ruth Campau har udarbejdet farveprojekt, hvor glasværnene farvesættes i en palet af grøn, lilla og gul.

 

Bygherre

Frederiksberg Kommune og OK fonden

Ydelse

Arkitektrådgivning

Areal

ca. 7.100 m²

 

 

Gangarealerne er udformet så varieret og oplevelsesrigt som muligt med dekorerede nicher i forskellige temaer. Der er opholdssted med siddeplads, dokumentationsniche med arbejdspult og informationsskærm, hvor pårørende kan orientere sig om dagligdagen og beboerne kan booke sig ind til arrangementer. Nichen mod syd indrettes som oplevelsessted for demente med indbyggede højttalere, hvor personalet kan indsætte lydbånd.