H+TNT var arkitektrådgiver på ombygning og udvidelse af Frederikssund Handelsgymnasium og Handelsskole. Med en ny tilbygning har H+TNT skabt et samlet hele, der lægger sig op ad den oprindelige arkitektur i en ny fortolkning, der lever op til nutidige krav for undervisningsbyggeri.

Ombygningen har skabt flere undervisningslokaler til rådighed, mens et dobbelthøjthøjt samlingsrum med kantine udgør byggeriets naturlige midte – funktioner til glæde for både undervisere og studerende. Derudover er der etableret personale- og administrationsfaciliteter.

Fleksibel indretning

Byggeriet er skabt ud fra et ønske om fleksibilitet. Derfor er lokalerne indrettet, så det muligt at gøre dem større eller mindre efter behov. Desuden sikrer en fleksibel disponering, at en eventuel udvidelse af skolen kan foregå gnidningsfrit i fremtiden.

Fremtidssikret byggeri

Udover fleksible rammer er der taget hensyn til byggeriets driftsomkostninger. Som et supplement til elforsyningen har man blandt andet etableret 300 m2 solceller på taget. Af samme grunde har man valgt at efterisolere den eksisterende bygning.

Bygherre

Frederikssund Handelsskole

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

730 m2 ombygning, 1.720 m2 nybyggeri

Lokation

Nordsjælland, Frederikssund

Previous slide
Next slide

Et moderniseret undervisningsmiljø klar til at blive taget i brug af unge, der vælger en erhvervsrettet uddannelse. Dermed får eleverne en tiltrængt forbedring af de bygningsmæssige rammer fra 1967.

Sundt indeklima

Gennem projektet har der været fokus på at etablere et sundt indeklima. Dette er med henblik på at skabe gode betingelser for et sundt læringsmiljø med gode dagslydforhold, et solidt akustisk miljø og ventilation.

Previous slide
Next slide

Bygningens arkitektur

Udskiftning af tag og facader på den eksisterende bygning har gjort det muligt at ensrette den udvendige materialeholdning f.eks. på sternkanter og i glasfacadepartier.