H+TNT var totalrådgiver på ombygning og udvidelse af Kvæsthuset fra 1686 for Dansk Sygeplejeråd. Det over 300 år gamle bygningskompleks blev opført på initiativ fra Christian den 4., og var i sin tid tiltænkt hospital for kvæstede søfolk, deraf husets navn. Under samme navn huser Kvæsthuset i dag en række organisationer herunder Dansk Sygeplejeråd. Med ombygningen fremstår Kvæsthuset i dag som et tidssvarende erhvervsdomicil med moderne kontormiljøer samt møde- og konferencefaciliteter.

For at samle Dansk Sygeplejeråds afdelinger under ét tag, overtog organisationen Kvæsthuset i 2002. Det nye hovedsæde har til formål at fremme og sikre vidensdeling samt understøtte organisationens kernefunktioner og arbejdsgange for organisationens ca. 180 medarbejdere. Derudover skal det nye hovedsæde bruges til arrangementer for organisationens medlemmer

I den forbindelse har H+TNT ombygget det historiske bygningskompleks til et tidssvarende erhvervsdomicil blandt andet med en ny tilbygning og en indretning, der understøtter et sundt arbejdsmiljø. 

Kvæsthuset er opført som et større bygningskompleks à ti bygningskroppe med en række bevaringsværdige facader. Med den nye tilbygning udgør bygningskomplekset et samlet areal på ca. 14.230 m2, hvoraf ca. 5.800 m2 indrettes til moderne kontormiljøer og møderum. Derudover er der etableret fælles funktioner som møde- og konferencefaciliteter, kantine, administration, trykkeri og et udendørs gårdmiljø.

Ombygningen er udført med respekt for husets oprindelige konstruktioner, bevaringsværdige rum og indretning.

Bygherre

Dansk Sygeplejeråd

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

14.230 m2

Lokation

Hovedstaden, København K

Previous slide
Next slide

Ny tilbygning, indgangsparti og trappetårn

Ud mod Kvæsthusgade og Sankt Annæ Plads er de bevaringsværdige facader istandsat og et nyt hovedindgangsparti indpasset.

Indadtil har H+TNT– med respekt for husets sjæl – forestået de ændringer og ombygninger, der fremover giver fleksibilitet i husets indretning og anvendelse som erhvervsdomicil.

Kantineområdet, der ligger et halvt etageniveau under gadeplan, strækker sig ud i gården i en ny glasbygning, hvor et nyt glastrappetårn binder baghuse og forhus sammen.

For at skabe tidssvarende rammer har H+TNT etableret sammenhængende forløb af åbne og gennemlyste kontorområder, der sikrer optimale dagslysforhold

Previous slide
Next slide

Sammenhæng i gårdanlæg

Vi har forsøgt at ligestille bygningerne og skabe fornemmelsen af sammenhæng i området, idet enkelte gårdfacader får nye indgange, vinduespartier og hvid facade. Derudover binder vi de tre gårdrum sammen med en ens gårdbelægning, bestående af fin asfalt, kvadratiske betonfliser og chaussé-sten.

Dansk Sygeplejeråd har desuden besluttet, at hele gårdområdet skal være bilfrit og grønt.