H+ var i samarbejde med Niras bygherre- og arkitektrådgiver på ombygningen af Ølsted Skole. Halsnæs Kommune havde et ønske om at sammenlægge indskolingen og udskolingen på Ølsted Skole. Derfor skulle skolen udbygges til at være en fuld 2-spors skole med en tilhørende fleksibilitet, der krævede renovering og ombygning af skolens bygninger samt en tilbygning.

Gennem flere år fungerede Ølsted Skole som 2-spors skole for 0.-7. klasse, mens udskolingen var ­placeret på andre skoler i kommunen. Baseret på et politisk ønske om at samle indskolingen og ­udskolingen til en fuld 2-spors skole på Ølsted Skole, skulle skolens bygninger ombygges og renoveres. 

En ny tilbygning på 460 m2 var med til at sikre skolens nødvendige kapacitet. Den oprindelige skolebygning blev opført i 1941 og gennem årene er der opført tilbygninger i 1962, 1974, 1984, 2002 og 2004, mens skolens idrætshal blev opført i 1988. Renovering og ombygning samt modernisering af tekniske installationer skulle derfor tage hensyn til flere forskellige byggeperioder med forskellige krav og standarder.

Byggeprojekt på skole i drift

Skolen var drift under hele byggeperioden frem til endelig ­ibrugtagning. For at tilgodese sideløbende drift var projektet etapeopdelt, så de enkelte ­bygningsafsnit kun var lukket af én ad gangen igennem byggeperioden. Denne proces krævede ekstra planlægning og koordinering af Dette var både af hensyn til skolens drift, der også inkluderer fritidsordning og dagtilbud.

Bygherre

Halsnæs Kommune

Ydelser

 Arkitektrådgivning, Bygherrerådgivning

Areal

5.460 m2

Lokation

Nordsjælland, Ølsted

Previous slide
Next slide

Tilbygning sørgede for ekstra kapacitet

Tilbygningen omfattede en ny etage placeret ovenpå en eksisterende fløj, som er en bygning med fladt tag ­beliggende mellem hovedindgang og mellembygningen til ­idrætshallen. 

Tilbygningen blev udført som en let konstruktion i én etage med sadeltag og blev indrettet som fleksible rum og lokaler med glasvægge, der gør det muligt at bruge til både undervisning og til gruppearbejde for de ældste klasser.

Moderne undervisningsfaciliteter

I selve ombygningen var der fokus på at etablere 20 basislokaler med en fleksibilitet, som gør ­skolen velegnet til nye undervisningsformer. Faglokaler for fysik og biologi samt værksteder til musik, madkundskab, billedkunst, håndværk og kreative rum til design mv. blev moderniseret og ombygget, så de lever op til ­nutidige standarder og krav.

Skolens basislokaler blev samlet i “årgangsteams”, der lever op til nutidige undervisningsformer. Derudover blev Pædagogisk LæringsCenter åbnet og udvidet  og udgør nu “skolens hjerte”, som det første man møder, når man træder ind af hovedindgangen. Derudover blev der etableret fællesområder med bløde møbler, der både kan bruges til pauser og til gruppearbejde.

Previous slide
Next slide

Indvendig og udvendig renovering

Derudover blev der etableret nye rammer for personale og administration samt gennemført indvendige og udvendige renoveringer, herunder udvendig renovering med udskiftning af tegltag og udskiftning af døre og vinduer. 

De indvendige renoveringer omfattede både tekniske installationer som ventilations­anlæg, el og vvs samt opgradering af overflader og inventar.

I projektet var der stort fokus på brand samt etablering af niveaufri adgang til udearealer og etablering af udendørs fliseterasse og landskabsregulering med et samlet fokus på at skabe god tilgængelighed til skolen.