Ombygning af SOSU-skolen i Nykøbing Falster

H+TNT har etableret en ny tilbygning til SOSU-skolens eksisterende bygning fra 1988 på Vestensborg Allé i Nykøbing Falster. Den nye tilbygning er tænkt som et markant vartegn for skolen.

Den nye tilbygning skaber rammen for et moderne undervisningsmiljø med åbne og fleksible lokaler. Derudover får skolen en ny kantine og multihal også beliggende i den nye tilbygning.

H+TNT stod også for den sidste udvidelse af skolen i 2013, hvor der  blev opført en tilbygning i tre etager på skolens nordlige side.

Plads til læring

Den eksisterende og nye bygningsmasse bindes sammen af en mellembygning opført i to etager. Skolens pædagogiske opbygning er baseret på en differentiering af udadvendthed og indadvendt koncentration. I mellembygningens stueetage ligger skolens hovedindgang. Her sidder administrationen, mens 1. salen er indrettet til bibliotek. Derudover indeholder mellembygningen teorilokaler, motionsrum, spisepladser i fællesarealerne samt arbejdsstationer og  grupperum.

Bygherre

SOSU Skolen

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

1.900 m2

Arkitektur

Den nye tilbygning er opført i beton med hvidpudsede facader og fladt tag. Underetagen er markeret med en let tilbagetrækning og står i mørk grå, som får  bygningen og sammenbygningen til at fremstå let og svævende.

Bygningen er opført med brug af nyudviklede lavenergi sandwichelementer.

Foruden den nye tilbygning har H+TNT etableret en ny parkeringsplads.