Ombygning og kontorindretning for Aberdeen

Ejendommen på Rentemestervej i København er opført som et 5-etages kontorhus (stue, 1.-4. sal) -og fungerer i dag som kontorbygning for Geodatastyrelsen samt Natur og Miljøklagenævnet.

H+TNT har forestået ombygning og nyindretning af alle etager af det 11.800 m2 kontorhus, som er ejet af Aberdeen Asset Management.

Hovedformålet med denne ombygning var at forvandle den forholdsvis smalle bygningskrop fra lange gange og små cellekontorer til gennemlyste rum med åbne kontorer. Dette er udført med stor vægt på forbedring af lys- og lydforhold og indeklimaet i bygningen.

Tidssvarende kontor- og kantinefaciliteter

H+TNT har ombygget og indrettet etagerne fra stue til 4. sal til tidssvarende kontorer. Der er etableret møderum, grupperum, arkiv-, kopi-/printrum og coffee-points på alle etager. Den eksisterende kantine og kantinekøkken på 4. sal er nedlagt med henblik på at skabe bedre kantinefaciliteter. I stueetagen er indrettet ny kantine med tidssvarende produktionskøkken, opvaskekøkken og tilhørende personalefaciliteter

Bygherre

Aberdeen Asset Management

Ydelser

Totalrådgivning

Areal
11.800 m2

Energibesparelser i bygningen er opnået ved:

  • Energirigtig styring af lys
  • LED-belysning
  • Vandbesparende installationer
  • Ny ventilation