H+ var totalrådgiver på renovering og nyindretning af eksisterende undervisnings- og kontorfaciliteter til topmoderne faciliteter for ca. 80 brugere for SKT på Panum Instituttet.  Vi har kombineret arkitektoniske løsninger af høj kvalitet med den nyeste teknologi med det formål at skabe faciliteter, hvor der både er plads til at reflektere og praktisere. Projektet er løst under vores rammeaftale med KU SUND.

SKT er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Falkultut. De eksisterende faciliteter var utidssvarende og usammenhængende. Med en række højarkitektoniske løsninger har H+ indrettet de seks eksisterende rum til fire nye enheder med faciliteter, der omfatter undervisningsrum, øvelsesstealisation, øvelsesklinik, simulationsenhed og eksisterende gipslaboratorie.

Brugerinddragelse med workshops

Særligt for projektet var den gennemgående brugerinddragelse, der var med til at skabe rammer, der er tilstræbt at være 1:1 med den virkelige praksis inden for feltet. Med en engageret brugergruppe faciliterede vi en række workshops, hvor vi gennemgik forskellige indretningsforslag med mulighed for brugerne at kommentere og komme med forslag. Formålet var at forstå de studerendes praksis og få et realistisk billede af, hvordan særfunktioner og arbejdsgange ved de forskellige arbejdsstationer foregår trin for trin. På den måde fik vi et detaljeret indblik i, hvordan vi bedst muligt kunne efterkomme brugernes ønsker og behov samt optimere arbejdsprocesser i det daglige. Endvidere afholdt vi møder med tekniske fagspecialister med det formål at indfri de medfølgende høje krav til tekniske installationer med ønske fra bygherren om den nyeste teknologi.

Indretningen tager afsæt i det eksisterende designkoncept for Panum Instituttet; hvor tre farver fra den originale farvepalette altid skal optræde for at bevare den røde tråd på fakultetet. I dette tilfælde gul, grøn og lilla. Ambitionen var at skabe et sterilt miljø med aktiv brug af farver i indretningen – både for at skabe modspil men også for at skabe nogle visuelle, naturlige inddelinger. For eksempel har vi zoneinddelt gulvet i farver for at markere overgangen fra en arbejdsstation til en anden. 

Bygherre

Københavns Universitet

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

300 m2

Lokation

Hovedstaden, Nørrebro

Previous slide
Next slide

“H+ har leveret et projekt, der afspejler stor forståelse for brugerne – og de studerende, som opholder sig i lokalerne hver dag. Det er tydeligt at mærke, hvordan holdbare løsninger og specialkrav harmonerer med funktion og æstetik. Et sted med plads til både at reflektere og praktisere”

// Københavns Universitet

Aktiv brug af farver i indretningen

Indretningen tager afsæt i det eksisterende designkoncept for Panum Instituttet; hvor tre farver fra den originale farvepalette altid skal optræde for at bevare den røde tråd på fakultetet. I dette tilfælde gul, grøn og lilla. 

Ambitionen var at skabe et sterilt miljø med aktiv brug af farver i indretningen – både for at skabe modspil men også for at skabe nogle visuelle, naturlige inddelinger. For eksempel har vi zoneinddelt gulvet i farver for at markere overgangen fra en arbejdsstation til en anden. 

Previous slide
Next slide

Plads til at reflektere og praktisere

Vi har prioriteret at skabe en sammenhængende rumforløb. Sammenhængende rum giver de studerende plads til både at reflektere og praktisere. Gode pladsforhold, et godt flow og tiltag som kontaktløse vandhaner og automatiske døre tilgodeser arbejdsprocesser og tager højde for en travl dagligdag og behovet for rengøringsvenlige og sterile miljøer.

Relaterede projekter