Ombygning og renovering af Breeltegården for Velux A/S

H+TNT har forestået ombygning og renovering af Breeltegården i Hørsholm. Projektet omfattede ud- og indvendige renoveringsarbejder i hovedbygningen og tilbygningen.

Dertil har H+TNT ydet teknisk rådgivning og bistand udført som totalrådgivning, indeholdende alle arkitektydelser i forbindelse med renovering og ombygning af bygningerne.

Indvendige renoveringsarbejder

  • Omfattende ombygning fra børnehave til nye kontorfaciliteter
  • Renovering af toiletter og tekøkken

Udvendige renoveringsarbejder

  • Ny tagbelægning og reparation af skorstene
  • Nye vinduer, ovenlysvinduer og tagaltaner
  • Murerarbejder og malerarbejde på facader og gavle
  • Ny træterrasse i forbindelse med hovedbygningen

 

Bygherre
Velux A/S
Ydelser
Totalrådgivning
Areal
500 m²

Bevaringsværdigt byggeri

Hovedhuset på Breeltegården er opført i 1914 og er udpeget som bevaringsværdig, hvilket har stillet krav til farve, materialevalg og disponering.