Ombygning og renovering af nyt lejemål til Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten er blevet renoveret og ombygget, så ejendommens oprindelige udtryk i både farveholdning og materialer er genskabt. Derfor er nytilførte elementer af belysning og radiatorskjulere holdt i afdæmpede og enkle linjer.

H+ har stået for udarbejdelse af program, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt,  fagtilsyn og specialdesignet en skranke til receptionen efter rettens behov.

Husets funktioner

Husets 2. sal er forbeholdt rettens offentlige funktioner, hvor der nu er etableret retssale, foyer, information, venteområde og møde- og birum. På 3. sal er de administrative funktioner indrettet med kontor, tekøkken og dertilhørende birum.

I tagetagen er der udover kontorfaciliteter, etableret kantine, bibliotek, garderobe og diverse birum – mens der i kælderen er lager og arkiv.

Der er opsat nye lette vægge, vægge med glaspartier, nedhængte systemlofter, gulvbelægning, nye el-installationer og ny belysning. Som en del af renoveringen er der foretaget en delvis udskiftning af vinduer og installationer.

Bygherre

ATP Ejendomme A/S

Ydelser

Totalrådgivning

Byggeledelse

Areal

3.100 m2