H+ var bygherre,- total- og arkitektrådgiver på transformation, ombygning og ­renovering af 6 etage på Panum Instituttets bygning 6 for Novo Nordisk ­Fondens nye ”Center for Protein Research” (CPR). Projektet blev udført ­under ramme­aftale med Københavns Universitet og omfattede et nyt GMO 1 ­laboratorium og et laboratorium til et massespektrometer, samt ­ombygning til forskning- og undervisningsmiljøer. 

For at skabe optimale rammer for en international topforsker og hans team, blev dele af etagen transformeret til to nye specialtegnede laboratorier. Udover nye laboratorier omfatter projektet også nye forskerkontorer, istandsættelse og indretning af 14 eksisterende forskerkontorer, et nyt “Science Square” som fællesrum, et nyt møderum med ­teknologiske løsninger, printerrum, rengøringsrum og te-køkken, ligesom facaden blev ­energirenoveret, så den opfylder BR15 energikrav.

Hele 6. etage var ikke tidligere anvendelig til især laboratoriebrug, da overetagen ­fungerede som tekniketage med tilhørende store støj- og vibrationsgener. Derfor omfatter projektet også optimering af installationerne på overetagen, hvor der blandt andet blev etableret vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Brugerprocesser

Laboratorier, kontorer og fællesarealer m.m. blev til i samarbejde med forskere, ­projektteamet, Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen; herunder en større brugergruppe af ansatte og studerende. Byggeriet inkluderede tilpasning af faciliteter og håndtering og ­installation af leverancer af yderst avanceret udstyr til specifikke brugerbehov.

Brugerprocesserne var med til at sikre, at løsningerne levede op til de ønskede krav og behov, samt at arbejdet kunne udføres med så få gener som muligt, mens bygningen var i drift.

Bygherre

Københavns Universitet

Ydelser

Totalrådgivning løst under rammeaftale

Areal

1.040 m2

Lokation

Hovedstaden, København N

Energioptimering og facaderenovering

Der er gennemført facaderenovering samt etablering af nye facader ved facadefremrykning. Vi udskiftede den oprindelige facade med nye, mindre dybe alufacader, der opfylder BR15 energikrav. 

Disse facader følger Panums oprindelige modul- og facadeudtryk, så man udefra ikke kan se forskel. Indvendigt har det resulteret i mere plads, med hele 30 m2 mere end før og dermed en bedre udnyttelse af eksisterende forhold.

Avancerede laboratorier i undervisningsbyggeri

For at skabe optimale rammer for en international topforsker og hans team, blev dele af etagen transformeret til to nye specialtegnede laboratorier, der lever op til forskernes meget specifikke krav til tørre som våde laboratorier til nye forsknings- og analysemetoder og funktioner. Både GMO 1 laboratoriet og laboratoriet til et massespektrometer blev specialdesignet, så der kun findes ganske få tilsvarende rum i verden.

Laboratorierne ­indeholder blandt andet integreret ventilation og køling, som opretholder korrekte og præcise ­temperaturforhold. 

Fleksible og fremtidssikrede mødesteder

Afdelingens hjerte er det nye ’Science Square’ – et åbent område med plads til at samle alle, hvor man mødes ved højbordet og diskuterer aktuelle projekter. Vi har indrettet rummet, så det møder brugernes ønsker om fleksibilitet og foranderlige behov.

Møderummene kan mørklægges, så de kan benyttes i forbindelse med præsentationer, foredrag, visning af resultater mm. Det ene møderum er desuden indrettet, så det kan anvendes som frokoststue, hvilket sikrer god udnyttelse af arealet i løbet af dagen.

Indretning med afsæt i eliteforskermiljøet

Møblering, farveholdning og kunstudsmykning tager  hensyn til det eksisterende Panums udtryk. Nye GMO-laboratorier på Panum er skabt med udgangspunkt i eliteforskermiljøet og Panums oprindelige farvekode med orange radiatorer. Samtidig henter farveholdingen sin inspiration i Mærsk Tårnet og forholder sig til Novo Nordisk velkendte farver. Det udmønter sig i et lyst, naturligt og nordisk udtryk.