Ombygning og renovering af Øster Farimagsgades Skole

H+ har tegnet den nye tilbygning til Øster Farimagsgades Skole. Samtidig har vi renoveret og omdisponeret de eksisterende skolebygninger fra 1885 og 1999, så skolens kapacitet er øget er fra 600 til 750 elever. Skolegården har fået et helt nyt og selvstændigt liv – også uden for skoletid.

H+ har forestået opgaven hele vejen; fra den indledende dialog med bygherre om programmering til byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, fagtilsyn og 1 års eftersyn, herunder omfattede registrering, brugerproces, midlertidige genhusningsfaciliteter, myndighedsdialog og projektering samt udbud og projektopfølgning.

Markant byggeri i historiske omgivelser

Øster Farimagsgades Skole er et tidssvarende skolebyggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Skolen er tegnet, så den på én gang glider ind sammen med de historiske naboer, Kartoffelrækkerne og Esajas Kirke, og samtidig markerer sig i området. Taget ved husets afslutning mod nord har en markant, skrå affasning som en opdateret udgave af Kartoffelrækkernes frontispice.

De røde stænk i facadens mursten er en reference til den gamle skoles røde sten, mens den mørkere, rødbrune farve giver bygningen sin egen nutidige karakter og en tyngde, så den spiller sammen med omgivelsernes mere monumentale arkitektur. For at skabe harmoni mellem de to bygninger følger gesimshøjde og facadelinje i den nye bygning den gamle skoles, ligesom de nye parvise, smalle

Bygherre

Københavns Ejendomme v. Karin Adriansen

Ydelser

Totalrådgivning

Bygherrerådgivning

Areal

3.800 m² nybygning og 2.000 m² ombygning

Etablering af tilbygning

Med den nye bygning er skolen udvidet fra 2 til 3 spor for 0.-9. klasse. Bygningen er tiltænkt de mindste klasser i indskolingen fra 0. til 3. klasse, som kan fordele sig over alle 5 etager efter behov og rummer desuden en række fællesfunktioner.

Nederst er et musiklokale og to sammenhængende, dobbelthøje gymnastiksale, der kan slås sammen til én, når der afhodes arrangementer for hele skolen.

På 1. sal ligger multisalen ’den gule sal’, KKFO med 100 pladser og læringscentret. 2. sal rummer baselokaler, og på 3. sal findes baselokaler, naturfaglige værksteder og skolens kantine (EAT-ordning) i dirkete forbindelse med en tagterrasse. 4. sal rummer et loungeområde i åben forbindelse til etagen under, som bruges af alle elever.