Som arkitektrådgiver varetog H+ indretning af to selvstændige erhvervslejemål i Pakhus 54, et teknisk kompliceret byggeri i Nordhavn mellem Orientbassinet og Kronløbsbassinet; et udviklingsområde, der består af ældre pakhuse samt nye erhvervs- og boligbyggerier. Det bevaringsværdige pakhus huser en række kreative virksomheder, herunder det digitale bureau Nodes, for hvem H+ varetog nyindretning af det nye lejemål.

Lejemålet for Nodes er én af mange lejemål i Pakhus 54, som har gennemgået en større transformation og renovering. H+ står bag Transformation af Pakhus 54 til moderne kontormiljøer, der efterkommer  By & Havns fokus på, at byggeriet afspejler dets tidligere funktion. Sagen er løst under Rammeaftale for By & Havn 

Lejemål 1 var oprindeligt kontor og lager, mens lejemål 2 bestod af uudnyttede arealer, lagerrum samt bifunktioner. Begge lejemål blev transformeret til moderne kontormiljøer med gode forhold for lys, akustik og indeklima, der understøtter et sundt arbejdsmiljø at opholde sig i.

Som arkitektrådgiver varetog H+  brugerproces, indretning og møbleringsforslag i forbindelse med indretning af det nye lejemål for Nodes.

Nyindretning af nyt erhvervslejemål for Nodes

Det nye erhvervslejemål rummer funktioner som fleksible kontorarbejdspladser, møderum, kantine og birum  Vi har haft fokus på at bevare den høje arkitektoniske kvalitet samtidig med at indretningen møder de krav, der var fra lejerens side til en innovativ og inspirerende arbejdsplads.

Bygherre

By & Havn

Ydelser

Arkitektrådgivning, Indretning

Areal

1.900 m2 

Lokation

Region Hovedstaden, Nordhavn

Previous slide
Next slide

Brugerinddragelse

Vi gennemførte en brugerinddragelsesproces med Nodes, og deres bidrag var med til at definere indretningen og designet af pakhuset. Nodes arbejder ofte på tværs af fag og teams og har brug for mange fleksible områder.

Derfor tegnede vi blandt andet et multimøbel som kan bruges både til workshops, som kreativ legeplads og som kontorarbejdsplads.

Innovative rammer

Med afsæt i brugerinddragelsen har der været fokus på at skabe fleksible arbejdsmiljøer, som giver medarbejderen mulighed for at flytte sig med sine opgaver. Det kan være stillepladser til koncentrationsarbejde, aktivpladser til vidensdeling eller langborde og sofagrupper til korte nedslag og uformelle møder.

I grundplan er der etableret vindfang, reception og åbne kontorlandskaber, loungeområder, mødefaciliteter, rengøringsrum samt depot og print/kopirum.

På det indskudte dæk er der mødefaciliteter og kantine samt anretterkøkken og rum til opvask og køkkendepot. På begge etager er der indrettet toiletfaciliteter og depotrum.

De eksisterende porte er erstattet af nye facadepartier, der åbner bygningen ud mod vandet og så der lavet ovenlys udført som rytterlys.