Panum – Afdeling for uddannelse og studerende

H+ har forestået ombygning og indretning af kontor- og mødefaciliteter for Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) på Panum Instituttet.

Området anvendes som studieservicecenter for betjening af studerende med tilhørende kontorer, køkkener og møderum for omkring 65 medarbejdere. Rådgivningen har omfattet brugerinvolvering, programmering, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse samt gennemførelse af 1-års eftersyn. Herudover totalindretning af hele området inkl. akustiske vægelementer.

Projektet omfatter nyindretning af eksisterende kernefunktioner som kontorer, møderum og køkkenfaciliteter samt etablering og indretning af nye kontorer, modtagelsesområde, printrum, møderum og køkkenfaciliteter.

Vision for ombygning

Området har før været brugt til meget forskelligartede funktioner med deraf følgende uhomogen indretning. Visionen for ombygningen var derfor at få skabt et design, der får de forskellige områder til at syne og føles som ét samlet afsnit – i behørig respekt for Panums markante 70’er arkitektur. Ombygningen tager således udgangspunkt i det oprindelige Panum og H+’s designmanual, hvorved rummene tilføres noget nutidigt, der skaber gode arbejdsmiljømæssige rammer for personalet og de studerende, der skal færdes i rummene.

Designmanual

Indretningen tager udgangspunkt i H+’s designmanual for nyindretning og ombygning af Panum Instituttet. Manualen sikrer en rød tråd i de mange forskellige opgaver, der løbende udføres på Panum, og tager udgangspunkt i den karakteristiske og detaljerede farvepalet, der oprindeligt er udviklet af kunstneren Tonning Rasmussen i samarbejde med bygningsarkitekterne.

Ydelser

Totalrådgivning

Indretning

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Areal

1.000 m2

Åbent studiemiljø

Det nye studieservicecenter ligger med både fysisk og visuel forbindelse til vandrehallen. Som led i modernisering af studiemiljøet på Panum er der som andre steder åbnet op, hvilket skaber en større sammenhæng og overskuelighed. Naturligt dagslys bringes nu dybere ind i bygningen, og der er højere grad af udsyn til det fri for at understøtte et imødekommende og attraktivt studiemiljø.

RELATEREDE PROJEKTER