Ombygning og renovering af Panum – Center for Protein Research

Som en del af en rammeaftale med Københavns Universitet SUND har H+ gennemført ombygning af 6. etage på Panum Instituttet (bygning 6) til Novo Nordisk Fondens ”Center for Protein Research” (CPR).

Transformationen til laboratorium blev specialtegnet og bygget til en international topforsker og hans team. Denne etage har ikke tidligere været anvendelig til formålet, da overetagen fungerer som tekniketage med store støj- og vibrationsgener til følge. Disse udfordringer blev håndteret ved eksempelvis at optimere installationerne på overetagen med vibrationsdæmpende foranstaltninger.

H+ har forestået hele renoverings- og ombygningsprocessen og udarbejdet indretningskonceptet fra skitseforslag til færdig aflevering, inkl. bygherrerådgivning, projekteringsledelse, koordinering af bygherreleverencer og byggeledelse.

I samarbejde med forskere, Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet (herunder en større brugergruppe af ansatte og studerende) og projektteamet blev der etableret nye forskerkontorer, et fælles ’Science Square’, møderum, printerrum, tekøkken og rengøringsrum, samt istandsat og indrettet 14 eksisterende forskerkontorer.

Avancerede laboratorier

Til at understøtte forskningen er der bl.a. etableret af et nyt GMO 1 laboratorium og et laboratorium til et massespektrometer, hvor teknikgulv med integreret ventilation og køling sikrer opretholdelse af korrekt temperaturforhold. Der findes kun ganske få tilsvarende rum, og den valgte løsning har således vakt stor international opmærksomhed fra andre forskningsenheder.

Laboratorieafsnittet  er ombygget, så det lever op til forskernes specifikke krav til nye forsknings- og analysemetode- og funktioner. Den løbende tætte dialog med de involverede parter sikrede, at alle krav og ønsker til det nye laboratorium blev indfriet.

Målet var at skabe et inviterende og innovativt arbejdsmiljø, der møder (frem)tidens arbejds- og sikkerhedsmæssige behov. Al arbejdet er endvidere tænkt ud fra et helhedsperspektiv med vægt på fleksible og langsigtede løsninger og fokus på den efterfølgende bygningsdrift.

Fleksible mødesteder og et ’Science Square’

Afdelingens hjerte er det nye ’Science Square’, et åbent område med plads til at samle alle, hvor man mødes ved højbordet og diskuterer aktuelle projekter. Vi har indrettet rummet, så det møder brugernes ønsker om fleksibilitet og foranderlige behov.

Møderummene kan mørklægges, så de kan benyttes i forbindelse med præsentationer, foredrag, visning af resultater mm. Det ene møderum er desuden indrettet, så det kan anvendes som frokoststue, hvilket sikrer god udnyttelse af arealet i løbet af dagen.

Møblering, farveholdning og kunstudsmykning tager både hensyn til det eksisterende Panums udtryk, henter inspiration i det nye Mærsk Tårn og forholder sig til Novo Nordisk velkendte farver. Det udmønter sig i et lyst, naturligt og nordisk udtryk.

Bygherre

Københavns Universitet

Ydelser

Totalrådgivning

Indretning

Byggeledelse

Brugerproces

Areal

1.010 m2

Bedre klima og pladsoptimering med facaderenovering

Der er gennemført facaderenovering samt etablering af nye facader ved facadefremrykning. Vi har udskiftet den oprindelige facade med nye, mindre dybe alufacader, der opfylder BR15 energikrav. Disse følger Panums oprindelige modul- og facadeudtryk, så man udefra ikke kan se forskel. Indvendigt har det resulteret i mere plads, med hele 30 m2 mere end før og dermed en bedre udnyttelse af eksisterende forhold.

KU’s krav til IKT blev fulgt gennem projektet i form af fælles KU-projektweb, som indtastes og kvalitetssikres på KU’s egen D&V IT-platform ’KUDV’.

RELATEREDE PROJEKTER