Panum – Center for Translational Neuromedicine

Center for Translational Neuromedicine (CTN) arbejder primært med nye tilgange til undersøgelse og behandling af neurologiske sygdomme, bl.a. ved hjælp af fysiologiske og billeddannelsesinstrumenter kombineret med celle- og genterapi. Afdelingen er én af de førende i Europa.

H+ har varetaget ombygningsarbejder i forbindelse med indflytning af CTN på Københavns Universitet Sund på Panum.

Projektet er udført på rammeaftale, hvor H+ som totalrådgivere har forestået programmering, projekte­ring, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. Projekteringen er gennemført som 3D-projektering, under H+’s IKT-ledelse. H+ har endvidere varetaget indpasning af byg­herreleverencer.

Renovering og ombygning af dyrestalde

Ombygningen omfatter renovering/etablering af GMO 1 & 2 labora­torier med tilhørende personalesluse og sluse ved GMO 2-området, adfærdsstudierum til musestudier, samt etablering af en ”dyre­staldsfilial”, hvor mus der indgår i forskningen, er tæt på, hvor de skal bruges. I den forbindelse er der ved en ombygning indpasset en dekontamineringssluse (kemi-sluse), hvor mus overføres fra ”hoveddyrestalden”.

Særlige krav til rumtryk

Projektet har medført omfattende ændringer i ventilations­system, nye sug, alarmovervågning, el- og belysningssystem, herunder tilpasning af CTS.

H+ har gennemført en gennemgang af alle rummene i af­snittet for at sikre, at alle rumtryk overholder de specifikke trykkrav. Vi har ligeledes sikret, at rummene efter ombygning er udført tætte mod omgivelserne med tætte døre og tæthed ved installations­gennemføringer.

Som en del af ombygningen er der etableret en kemisluse med trykstyring og interlock på dørene med plads til at kunne dekontaminere fx en AEM-container før udgang fra området. Der er etableret sug til LAF-bænk og operationsbord med on/ off-spjældstyring og alarm. Der er etableret klimastyring til IVC-stativ via Scanclime.

Bygherre

KU SUND Campus Service (CAS)

Ydelser

Totalrådgivning

Byggeledelse

Bygherrerådgivning

Areal

365 m2

Mest mulig genbrug

Ombygningen er gennemført med mest muligt genbrug af eksisterende inventar, installationer og belysningsarmaturer og med mindst mulig nedrivning, da laboraorieafsnittet blev moderniseret for 5 år siden. Alle materialer er ikke-absorbe­rende af hensyn til renholdelseskrav.

Kemi-slusen (H2O2- damp, Virkons) er lavet på stedet for at passe ind i den eksisterende bygning.