Rådhusgrunden i Allerød – Klima- og miljøvenlige familieboliger

H+TNT har etableret 30 nye almennyttige boliger på den tidligere rådhusgrund beliggende på hjørnet af Kollerødvej og Rådhusvej i Allerød. De almennyttige boliver er opdelt i toetagers længder på henholdsvis 12 og 18 boliger.

Grunden er disponeret sådan, at bygningerne kan indgå i samspil med de øvrige kommende bygninger omkring Rådhusgrundens centrale grønne og fælles friareal.

Bygningerne fremstår som et kvalitativt og indbydende sted at bo med imødekommende udtryk med enkel og karakterfuld sammensætning af materialer, med enkle lyse facader med markante udkragede lysninger i plademateriale ved døre og vinduer. Disse materialer går igen på trapperums facader og på tag.

Tage med asymmetrisk hældning uden tagudhæng. Lejlighederne fremstår lyse og indbydende. Lyse gennemlyste trappeopgange med udkig mod den grønne ”park”.

Bygherre

DOMEA A/S

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

2.800 m2

Grønne udearealer

Alle boliger i stuen er indrettet med afskærmede private haver, placeret mod syd og mere åben beplantning mod ”parken” i nord, på øvrige etager med altaner mod syd og franske altaner mod nord.

RELATEREDE PROJEKTER