Rammeaftale By & Havn 2018-2022

Aftalen omhandler rådgivning i forbindelse med nyindretning, ombygning, renovering og vedligeholdelse af BY & HAVN’s ejendomme. Rammeaftalen omfatter næsten 100 ejendomme med et samlet etageareal på ca. 390.000 m2. Ejendommene, hvoraf en del er fredede eller bevaringsværdige, anvendes til udlejning eller af BY & HAVN selv.

Det er første gang BY & HAVN udbyder en rammeaftale. Med rammeaftalen ønsker BY & HAVN at indgå et længerevarende tæt og dynamisk samarbejde om løsningen af BY & HAVN’s opgaver, herunder især håndtering og udvikling af eksisterende og nye lejemål langs Københavns Havn.

Vi glæder os til at bringe erfaring fra vores andres rammeaftaler i spil og til at transformere udtjente pakhuse til nye, attraktive lejemål – med basis i et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Team
Rønnow Arkitekter
Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører A/S
Cubic Group
Bygherre

BY & HAVN

Ydelser

Totalrådgivning

Byggeledelse

Areal

390.000 m2

Eksempler på opgaver løst på aftalen:

  • Ombygning og renovering af BY & HAVNs domicil, Nordre Toldbod 7
  • Diverse business cases på indretning, tilbygninger og ad-ons af lejemål Pakhus 53 og Pakhus 54
  • Indretning af lejemål for Kvadrat Soft Cells
  • Facaderenovering pakhus 54
  • Etablering af ventilation Pakhus 48

 

Foto: By & Havn