H+TNT varetager en 4-årig rammeaftale (2019-2023) om strategisk arkitekt- og bygherrerådgivning på ATP’s ejendomsportefølje øst for Storebælt. Rammeaftalen omfatter blandt andet opgaver inden for bygningsregistrering, modernisering, renovering, ombygning, spaceplanning, energioptimering samt drift og vedligeholdelse.

H+TNT bistår endvidere med rådgivning i alle faser som projekteringsleder, sagsarkitekt, IKT-leder, AMK, byggeleder, tilsyn og rådgivning i forbindelse med bruger- og lejerinddragelse. Dette er med særligt fokus på fase A vedrørende sager fra kunder og udlejning med udarbejdelse af grundlag for lejekontrakter.

H+TNT har tidligere varetaget en lignende rammeaftale for ATP Ejendomme i 2015-2018.

Følgende projekter er et udsnit af sager, som vi har løst under rammeaftale for ATP Ejendomme.

Bygherre

ATP Ejendomme

Ydelser

Arkitektrådgivning, Bygherrerådgivning

Lokation

Øst for Storebælt

Deloitte-huset – Ombygning og transformation af historisk bygningsmasse til moderne undervisningsfaciliter

H+TNT var totalrådgiver på transformationen af Deloitte-huset til moderne undervisningsfaciliteter. Den fredede ejendommen på H.C. Andersens Boulevard 2-4 er oprindeligt tegnet af arkitekt Albert Oppenheim i 1919 for Revisions- og Forvaltningsinstituttet, som indviede byggeriet i 1920, som senere fusionerede med Deloitte. Ejendommen er siden blev kendt som Deloitte-huset. 

Drifts- og vedligehold af ATP’s erhvervslejemål

H+TNT varetager den samlede drift- og vedligeholdelsespulje på flere ejendomme,
med samlet projektering og klumpudbud, tilsyn og byggeledelse.

Endvidere omfatter det vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder vedr. vinduer, facader, altaner, tage, kældre, opgange og porte m.m.

Andre projekter løst under rammeaftale for ATP Ejendomme

  • Store Kongensgade Modernisering, ombygning og indretning af 600 m2 erhvervslejemål. Endvidere varetog H+TNT den samlede projekterings- og projektledelse samt tilsyn.
  • Sydvestvej 102 Ombygning og modernisering af 1.000 m2 kontorlokaler.
  • Frederiksborggade 15 Modernisering og spaceplanning af 1.100 m2 kontorlokaler, herunder opdeling af butikslejemål til mindre lejemål og kontorformål.
  • Gydevang 42-44 Spaceplanning af 2.000 m2 kontorlokaler samt isætning af lagerport og deling af lejemål i stueetagen.